אבנר קרני
03-9007322
054-4940800

מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה' בין השעות 08:30-12:00

מעקב וצמצום היקף הנושרים מלמידה.

מציאת פתרונות יצירתיים במצב המשברי להשבת התלמידים למעגל הלמידה.

עדכון הפיקוח, רווחה, שפ"ח, לשכה משפטית וכו' בזמן אמת במצבי קיצון.

הובלת ועדות התמדה וועדות בין מקצועיות ככתוב בחוזר מנכ"ל.

דאגה להרחקה ממוסדות חינוך אך ורק על פי נוהלי משרד החינוך ככתוב בחוזר מנכ"ל.