עיריית ראש העין פועלת לקידום הקיימות בחינוך ומאמינה שהדרך להוביל את השינוי  הינו באמצעות החינוך. המטרה הגברת המודעות, ההבנה והטמעת אורח חיים מקיים במטרה להוביל לשימוש מושכל במשאבי הסביבה הקיימים תוך שמירתם לדור הבא, לעודד אקטיביזם ולמעורבות קהילתית ואישית. כל זאת באמצעות הפעלת מגוון תכניות חינוכיות סביבתיות, בקרב מוסדות החינוך והנוער, תוך מתן דגש לשיתוף הציבור על רבדיו השונים, איגוד משאבים וממשקי עבודה עם כל אגפי העירייה השונים.

מדור קיימות עובד בשיתוף פעולה אגף החינוך והנוער החל מפעילות בגני הילדים ועד לעל יסודיים, החינוך הבלתי פורמלי, תנועות נוער, עמותות חינוך ועוד.

יעדי החינוך הסביבתי משולבים מידי שנה ביעדי ובמשימות מנהל החינוך תוך יצירת תהליכי עבודה משותפים. המחלקה דואגת ליישום ולתיאום פעילויות ופרויקטים משותפים, ניהול צוותי חשיבה וקיום פורומים בתחומים השונים.