הקורס הוצע למשתתפים על ידי אגף שפע, מחלקת איכות הסביבה והתקיים בהנחייתו של נדב גופר והאקולוג  נועם בן משה במרכז הקיימות העירוני בשנת 2015. בקורס נלמדו מושגי יסוד – מה זה טבע? מהו טבע עירוני בארץ ובעולם, סיוקים בראשון לציון ובראש העין להיכרות עם אתרי טבע עירוניים, מאפייני הטבע בראש העין,  איך נקבעת ערכיות לאתר/תופעת טבע, מה מצבם של אתרי הטבע בעירנו ועוד. בסיום הקורס הכין כל משתתף תיק אתר ופעל להוצאתו אל הפועל.