הנמייה הינה טורף קטן הנפוץ בכל חלקי הארץ, היא אוכלת כל וטורפת מגוון בעלי חיים הקטנים ממנה כולל נחשים ומהווה גורם חשוב בוויסות אוכלוסיית נחשי צפע.

ניתן לראות נמיות בודדות בראש העין במיוחד באזורים פתוחים בפאתי העיר ובאפיק החל רבה.

באזורים כפריים ידועה הנמייה לרעה עקב התפרצות ללולים והריגת תרנגולים, אולם בעיר אנו יכולים בעיקר לברך על יתרונותיה.