איילת כספי
מנהלת מרכז המצוינות
054-6640769
054-7910445
המתמיד 9 ראש העין

לחצו כאן לאתר מרכז המצוינות

חזון המרכז:

פיתוח והטמעה של מצוינות כערך, להוות מרכז עירוני המקדם ומאפשר, באמצעות מגוון פעילויות ומפגשים משמעותיים, את מימוש הפוטנציאל השכלי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי, של התלמיד ברוך הכישרונות. המרכז פועל לאתר ולשתף בפעילותו תלמידים מגיל צעיר, להתפתח כמשאב לרכישת ידע ולמידה את תחום המצוינות, לפתח מיומנויות הוראה לקידום מצוינות בקרב סגלי ההוראה, לפתח ולטפח מנגנונים ארגוניים ופדגוגיים לקידום פעילויות עירוניות מגוונות החותרות למצוינות.

המתווה לפעילות המרכז גובש על ידי ועדת היגוי עירונית בה שותפים משרד החינוך, האגף למחוננים ומצטיינים, ועד הורים עירוני, תושבים בעלי עניין, נציגי מורים מבתי הספר בעיר, נציגי אגף החינוך ברשותה של גב` סיגל שיינמן יו"ר אגף החינוך ומחזיקת תיק החינוך בעיר.

המרכז הוקם בשנת תשע"א, והוא מאגד וממסד את הפעילויות שהתקיימו בעיר עד כה, מפעיל ומפתח תכניות חדשות.

המרכז המצויינות העירוני הוקם על מנת לתת מענה הולם לילדים ברוכי כישרונות ולסייע בידם לממש את הפוטנציאל הגלום בהם.

מימוש הפוטנציאל הוא תהליך מורכב ארוך טווח.

בשכבות הגיל ג` - ז` (כולל) נחשפים התלמידים לתחומי דעת רבים ומגוונים בראיה "אינטרדיסציפלינארית" מושתתת על חשיפת הלומד לתכנים חדשים מתוך גישה חוויתית ויצירתית.

מפגשי ההעשרה לשכבות הצעירות בנויים משני חלקים. בחלק הראשון, נחשפים המשתתפים לידע חדש. בחלקו השני של המפגש (על בסיס ידע זה) מביעים הילדים את תגובותיהם, תחושותיהם לידע ביצירה עצמית. מרכיב היצירה מחזק מאוד את הליך הפנמת הידע אצל המשתתף, מאפשר עיבוד קוגנטיבי וריגשי ומפתח חשיבה ויצירתיות הנידרשים לתרגום הידע מתאוריה - למעשה.

מסלול נוסף, המיועד לשכבות הגיל הגבוהות יותר מוגדר כמסלול "האצה". מסלול לימודים זה מאפשר לתלמידים שנמצאו מתאימים להאיץ את התקדמותם התחומי ידע נבחרים. מסלול לימודים זה מאתגר מאוד ותובעני ומחייב מאמץ והשקעה רבה מהמשתתפים בו.

תלמידים הבוחרים להשתתף במסלול האצה רוכשים לעצמם כלי עבודה יחודיים ההולמים את כישוריהם.

במסגרת מסלול זה ניתן לסיים את לימודי המתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד כבר בכיתה י` ולהמשיך לתואר ראשון באוניברסיטאות במקביל ללימודים בתיכון, בשנת תשע"ה.

המרכז דואג לשלב את תלמידי ראש העין הנמצאים מתאימים בתוכניות יחודיות לנוער המתקיימות באוניברסיטאות כדוגמת התוכניות של נוער שוחר מדע, תוכנית הנשיא: מדעני וממציאי העתיד ואף בתוכניות הקיץ המתקיימות במוסדות אקדמיים.

פרט למענים הקוגנטיביים, מקפיד מאוד מרכז המצוינות העירוני לשמש משענת ריגשית הן לתלמיד ברוך הכישרונות והן להוריו. צרכיו הריגשיים של ילד ברוך כישרונות רבים ומגוונים, ואנו במרכז מודעים לצרכים יחודיים אלה ונענים להם תוך שיתוף מלא של ההורים לאתגרים שמציבים בפנינו הילדים.