מינים פולשים הם בעלי חיים (או צמחים) שחרגו מתחום תפוצתם הטבעי בעולם, לרוב עקב פעילות האדם והם מתרבים בסביבה חדשה. נוכחות המינים הפולשים מובילה לשינוי אקולוגי במקום החדש ומשפיעה על המינים המקומיים. לרוב המינים הפולשים הם אגרסיביים וסתגלניים ובכך מדכאים את המינים המקומיים וגורמים לנזק לסביבה ואף לכלכלה. המינים הפולשים גורמים להכחדת מינים אחרים ובכך מעמידים בסכנה את המגוון הביולוגי העשיר של מדינתנו. 

מינים פולשים הם חיות בר והטיפול בהם הוא באחריות של רשות הטבע והגנים.