מינים מתפרצים הינם מיני בעלי חיים שנמצאים באזור התפוצה הטבעי שלהם אולם בגלל שינויי תנאי מחייה בעיקר עקב פעילות אדם , אוכלוסייתם גדלה באופן קיצוני. לרוב משאבי מזון כגון פסולת אדם ומסתור מאפשרים לאותם מינים שניחנים ביכולת הסתגלות טובה לשגשג. לדוגמא, במדינת ישראל תן זהוב הנו מין מתפרץ בחלקים רבים של המדינה. זמינות של משאבי מזון שמקורם באדם נמצא במחקר בתור הסיבה העיקרית להתרבותם (t.nessimyan 2007). התרבות יתר של מינים כדוגמת התנים עלולה להוביל למטרדים ולהפצת מחלות כדוגמת מחלת הכלבת.