המחלקה אחראית על מתן שרותי מחשוב לכל האגפים והמחלקות בעירייה וכן לבתי הספר וגני הילדים, משלב של ניתוח צורכי המחשוב של המשתמשים ועד בחירת הציוד והתוכנה.

 

המערכות העיקריות עליהן אחראית היחידה: 

 

מערכות טכנולוגיות: רשתות תקשורת, בסיסי נתונים, מערכות הפעלה, מחשבים מרכזיים, מאות תחנות עבודה, מחשבים, מדפסות וציוד היקפי מסוגים שונים.

מערכות כספיות: גביה, הנהלת חשבונות, תקציבים ורכש.

מערכות הנדסיות /GIS: מערכות המכילות מידע הנדסאי המותאם באופן מוחלט ומדויק למיקום הגאוגרפי בשטח וכוללות מידע על זכויות השימוש בקרקע ועל התשתיות המותקנות בה (מים, ביוב, ניקוז, תאורה).

מערכות רישוי ופיקוח על: בניה פרטית, עסקים, שלטי חוצות וחניה.

משרד ממוחשב: עיבוד תמלילים, ניהול יומנים, מעקב משימות ודואר אלקטרוני (פנימי וחיצוני).