שי חסיד
מנהל מחלקת שיטור עירוני
03-7500645
03-9008823
כתובת רחוב ש"י עגנון 4 פינת רחוב שבזי 182


מזכירת המחלקה: ליאת צומעי
מענה טלפוני בימים א-ה בין השעות 12:00-10:00
פקס: 03-9008823
כתובת: כתובת רחוב ש"י עגנון 4 פינת רחוב שבזי 182

שעות קבלת קהל:

יום ב בין השעות 12:00-10:00
יום ג בין השעות 17:30-16:00

ליצירת קשר:

Yehuda.d@rosh.org.il
Liat.t@rosh.org.il
039032806

  • קיום סיור משולב שוטר/פקח לאכיפת חוקים משטרתיים ועירוניים
  • קיום סיורים משותפים 24/7
  • סיוע לפקחים האזוריים בקיום משימותיהם
  • שמירה על הרכוש, וונדליזם בגנים ושטחים ציבוריים

מחלקת פיקוח עירוני אחראית על אכיפת חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה המחייבים מניעת מפגעים והסרתם בשטח הציבורי ובשטח הפרטי. בסמכות הפיקוח לאכוף את חוקי העזר ע"י מתן הערה התראה בכתב, הגשת דו"ח ברירת משפט והגשת תביעה משפטית.

מהמפקחים נדרשת רמה מקצועית ראויה על מנת שיוכלו לבצע תפקידם כנדרש.