ליאת צומעי
מזכירת מחלקת פיקוח עירוני
03-7500645
03-9008823
רחוב ש"י עגנון 12 פינת רחוב שבזי
ניתן לפנות למחלקת פיקוח עירוני בנושאים הקשורים בהשלכת פסולת ביתית, פסולת בניה, עשבייה, אי-רכישת פחים, שינוי פני רחוב וכדו'. לצפייה בחוקי עזר עירוניים - לחצו כאן

מענה טלפוני במחלקת פיקוח עירוני בימים א-ה בין השעות 12:00-10:00
פקס: 03-9008823
כתובת: רחוב ש"י עגנון 12 פינת רחוב שבזי

קבלת קהל:

יום ב' 12:00-10:00

יום ג' 17:30-16:00

מחלקת פיקוח עירוני אחראית על אכיפת חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה המחייבים מניעת מפגעים והסרתם בשטח הציבורי ובשטח הפרטי. בסמכות הפיקוח לאכוף את חוקי העזר ע"י מתן הערה התראה בכתב, הגשת דו"ח ברירת משפט והגשת תביעה משפטית.

מהמפקחים נדרשת רמה מקצועית ראויה על מנת שיוכלו לבצע תפקידם כנדרש.

המקומות המותרים להדלקת מנגלים ברחבי העיר

תושבים יקרים,

להלן המקומות המותרים להדלקת מנגלים ברחבי העיר:

 • פארק אבן גבירול (מאחורי תחנת דלק)
 • יער אבן העזר צמוד לבית העלמין בגבעת הסלעים
 • יער ראש העין ( במקומות המסומנים)

אנא שמרו על כללי הבטיחות בהדלקת מנגלים – פחמים:

 • יש להבעיר מנגלים אך ורק במקומות המאושרים לכך ע"י הרשויות ובשום מקרה לא בסמוך לצמחיה, לכלי רכב, לקווי חשמל ולמבנים.
 • הדלקת המנגל תיעשה על ידי אדם מבוגר בלבד ובהשגחתו עד לכיבוי מוחלט של האש.
 • הדלקת האש תיעשה בגפרורים ובחומרים מוצקים בלבד.
 • חל איסור מוחלט לשפוך נוזלים דליקים לעבר המנגל כשהוא דולק!
 • חל איסור על התזת תרסיסים למיניהם או חומרים דליקים בקרבת אש.
 • מומלץ להחזיק מטפה אבקה או מיכל מים בקרבת מקום למקרה הצורך.
 • בסיום הצלייה יש לדאוג לכיבוי מוחלט של האש (להמתין כעשר דקות על מנת לוודא שאינה מתחדשת).
 • אם אחזה אש בבגדיך, עצור ואל תרוץ! שכב על הקרקע והתגלגל מספר פעמים. ניתן להשתמש בשמיכה או מגבת גדולה על מנת לעטוף את הנפגע.