ליצירת קשר:

מחלקת יחידת אכיפה עירונית
039032806
 
  • קיום סיור משולב שוטר/פקח לאכיפת חוקים משטרתיים ועירוניים
  • קיום סיורים משותפים 24/7
  • סיוע לפקחים האזוריים בקיום משימותיהם
  • שמירה על הרכוש, וונדליזם בגנים ושטחים ציבוריים