יום כדור הארץ העירוני 

יום כדור הארץ, המצוין ב-22 באפריל ,הוכרז באו"ם בשנת 2009 כיום בינלאומי, המציין מודעות להגנת הסביבה של כדור הארץ.

מטרת היום היא להעלות את המודעות ליכולתו של כל אדם להשפיע באמצעות התנהלות יום-יומית המתחשבת בסביבה, על גורלנו ועל גורל הדורות הבאים, ולהראות כי צריכת משאבים יעילה משפיעה על כל המערכת האקולוגית ועל איכות הסביבה.