מלי קהתי 
מנהלת מדור חינוך מיוחד ורישום גני ילדים:
03-9007214
03-9008819

מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה' בין השעות 12:00-08:30

פקס: 03-9008819

המחלקה לחינוך מיוחד אחראית לטיפול במסגרות החינוך המיוחד בעיר ומחוץ לעיר ובתלמידי החינוך המיוחד בגילאי 3 עד 21.

המחלקה רואה את ייעודה במתן אפשרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לממש את יכולותיהם החברתיות, הקוגניטיביות והרגשיות במערכת החינוך ובקידום התלמידים לקראת השתלבות בחברה.

  1. כל מערך החינוך המיוחד מוחשב ועובר מעתה דרך אתר משרד החינוך מנהל תקשוב מערכות מידע.
  2. המחלקה מטפלת בין היתר בנושאים הבאים:
  • יצירת קשר עם מוסדות החינוך ברשות ומחוץ לרשות.
  • תיאום הוועדות מול פיקוח משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי, רווחה, נציגות הורים וגורמים רלוונטיים.
  • תיאום עם ההורים ומוסדות החינוך.
  • שיבוץ התלמידים ברשויות השונות.
  • טיפול בהסעה דרך מערך ההיסעים.
  • יצירת קשר עם הפיקוח ורשויות סמוכות.
  • טיפול בדרישות תשלום אג"ח חינוך המיוחד מול רשויות ובעלויות.

להלן תרשים ממשקי פעילות של החינוך המיוחד: