תושבים האמונים על שמירת הניקיון בעיר ואכיפתו של חוק הניקיון באמצעות הכשרתם לנאמני ניקיון. לצורך קבלת תעודה, יש צורך בהכשרה אותה ניתן לעבור באמצעות אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.