מתחמי גינון קהילתי עונים על הצורך של אנשים הגרים בבתים ללא גינות לבלות יותר בחוץ, להיפגש, לגעת באדמה ולגדל את המזון שלהם.

הם מזמנים פעילות משותפת המעצבת ערכים חברתיים: שיתופיות, אחריות, סבלנות וסובלנות לאדם ולסביבה והנצחה באמצעות גינון קהילתי בשיטות אקולוגית.

בנוסף בעידן של התחממות כדור הארץ, יש צורך בשמירה על הסביבה, על  מגוון המינים, ובצמצום משאבי המים והקרקע, באמצעות  שותפויות קהילתיות, מתחמי גינון קהילתי עונים על הצורך.

עיריית ראש העין רואה באתרי הגינון הקהילתי אמצעי חברתי חשוב לשיקום הסביבה העירונית ובניית זהות ולכידות קהילתית