בעיר פועלים 4 בתי ספר של החינוך התורני הנותנים מענה לכ- 1310 תלמידים מכיתות א'–ח', המופעלים ע"י מרכז החינוך העצמאי של אגו"י וחבורת אור זרוע.

הרישום לכיתות א' מתבצע במזכירות בתי הספר בלבד