הרב צבי וויס
מנהל בי"ס יסודי התורה (בנים)
03-9380479
03-9027303
רח' מהריקא 6

פקס: 03-9027303