פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים שאילתות
מספר: 4-15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 4-15 תאריך: 07/05/2024 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 3-15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 3-15 תאריך: 09/04/2024 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 2-15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 2-15 תאריך: 02/04/2024 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 1-15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 1-15 תאריך: 19/03/2024 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 175 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 175 תאריך: 13/02/2024 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 103-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 103-14 תאריך: 31/01/2024 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 228 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 228 תאריך: 03/01/2024 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 174 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 174 תאריך: 02/01/2024 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 102-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 102-14 תאריך: 26/12/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 227 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 227 תאריך: 25/12/2023 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 101-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 101-14 תאריך: 19/12/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 100-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 100-14 תאריך: 19/12/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 99-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 99-14 תאריך: 28/11/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 173 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 173 תאריך: 28/11/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 98-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 98-14 תאריך: 07/11/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 97-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 97-14 תאריך: 31/10/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 96-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 96-14 תאריך: 25/10/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 172 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 172 תאריך: 26/09/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 95/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 95/14 תאריך: 05/09/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 94/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 94/14 תאריך: 27/08/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 93/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 93/14 תאריך: 22/08/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 91/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 91/14 תאריך: 25/07/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 171 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 171 תאריך: 25/07/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 170 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 170 תאריך: 27/06/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 90/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 90/14 תאריך: 20/06/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 89/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 89/14 תאריך: 30/05/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 169 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 169 תאריך: 29/05/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 88/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 88/14 תאריך: 09/05/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 87/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 87/14 תאריך: 18/04/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 86/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 86/14 תאריך: 28/03/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 85/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 85/14 תאריך: 28/02/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 168 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 168 תאריך: 21/02/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 84/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 84/14 תאריך: 07/02/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31012023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 31012023 תאריך: 31/01/2023 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 167 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 167 תאריך: 31/01/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 83/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 83/14 תאריך: 10/01/2023 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 82/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 82/14 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 27122022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 27122022 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 166 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 166 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 81/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 81/14 תאריך: 20/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 20122022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 20122022 תאריך: 20/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 18122022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שאילתות מס' 18122022 תאריך: 18/12/2022 קטגוריה: שאילתות סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 18122022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שאילתות מס' 18122022 תאריך: 18/12/2022 קטגוריה: שאילתות סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 80/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 80/14 תאריך: 22/11/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 79/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 79/14 תאריך: 22/11/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 22112022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 22112022 תאריך: 22/11/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 22112022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 22112022 תאריך: 22/11/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 165 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 165 תאריך: 22/11/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 14112022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שאילתות מס' 14112022 תאריך: 14/11/2022 קטגוריה: שאילתות סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 78/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 78/14 תאריך: 25/10/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 29092022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 29092022 תאריך: 29/09/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 77/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 77/14 תאריך: 20/09/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 20092022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 20092022 תאריך: 20/09/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 164 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 164 תאריך: 20/09/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 19092022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 19092022 תאריך: 19/09/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 4/76 ב' שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 4/76 ב' תאריך: 30/08/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 4/76 א' שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 4/76 א' תאריך: 30/08/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 75/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 75/14 תאריך: 23/08/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 10082022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 10082022 תאריך: 10/08/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 163 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 163 תאריך: 25/07/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 74/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 74/14 תאריך: 19/07/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 73/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 73/14 תאריך: 19/07/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 72/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 72/14 תאריך: 12/07/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 71/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 71/14 תאריך: 05/07/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 70/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 70/14 תאריך: 14/06/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 69/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 69/14 תאריך: 14/06/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 162 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 162 תאריך: 07/06/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 68/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 68/14 תאריך: 10/05/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 09052022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 09052022 תאריך: 09/05/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 161 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 161 תאריך: 26/04/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 67/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 67/14 תאריך: 12/04/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 66/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 66/14 תאריך: 22/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 07032022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 07032022 תאריך: 07/03/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 160 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 160 תאריך: 01/03/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 65/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 65/14 תאריך: 15/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 64/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 64/14 תאריך: 25/01/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 63/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 63/14 תאריך: 11/01/2022 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 62/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 62/14 תאריך: 29/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 226 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 226 תאריך: 20/12/2021 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 20122021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 20122021 תאריך: 20/12/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 61/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 61/14 תאריך: 14/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 159 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 159 תאריך: 12/12/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 60/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 60/14 תאריך: 07/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 158 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 158 תאריך: 23/11/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 59/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 59/14 תאריך: 16/11/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 58/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 58/14 תאריך: 02/11/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 157 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 157 תאריך: 27/10/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 57/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 57/14 תאריך: 19/10/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 226 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 226 תאריך: 18/10/2021 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 25082021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 25082021 תאריך: 25/08/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 18082021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 18082021 תאריך: 18/08/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 156 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 156 תאריך: 17/08/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 53/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 53/14 תאריך: 27/07/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 52/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 52/14 תאריך: 27/07/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 51/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 51/14 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 50/14 א שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 50/14 א תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 155 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 155 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 50/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 50/14 תאריך: 15/06/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 49/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 49/14 תאריך: 25/05/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 154 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 154 תאריך: 25/05/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: סיכום פגישה בנושא פיתוח E שם הפרוטוקול: פרוטוקול מנהלות הקהילה מס' סיכום פגישה בנושא פיתוח E תאריך: 09/05/2021 קטגוריה: מנהלות הקהילה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 05052021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 05052021 תאריך: 05/05/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 48/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 48/14 תאריך: 04/05/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: תחנה ראש העין שם הפרוטוקול: פרוטוקול מנהלות הקהילה מס' תחנה ראש העין תאריך: 02/05/2021 קטגוריה: מנהלות הקהילה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: סיכום פרוטוקול מפגש אזרחים עם מפקד שם הפרוטוקול: פרוטוקול מנהלות הקהילה מס' סיכום פרוטוקול מפגש אזרחים עם מפקד תאריך: 02/05/2021 קטגוריה: מנהלות הקהילה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 47/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 47/14 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 153 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 153 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 22032021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 22032021 תאריך: 22/03/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 46/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 46/14 תאריך: 16/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 152 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 152 תאריך: 10/03/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 45/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 45/14 תאריך: 09/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 220 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 220 תאריך: 08/03/2021 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 44/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 44/14 תאריך: 09/02/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 151 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 151 תאריך: 09/02/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 43/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 43/14 תאריך: 26/01/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 42/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 42/14 תאריך: 05/01/2021 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 28122020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 28122020 תאריך: 28/12/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 150 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 150 תאריך: 22/12/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 149 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 149 תאריך: 17/12/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 16122020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 16122020 תאריך: 16/12/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 41/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 41/14 תאריך: 01/12/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 40/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 40/14 תאריך: 17/11/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 39/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 39/14 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 38/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 38/14 תאריך: 20/10/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 37/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 37/14 תאריך: 20/10/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 148 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 148 תאריך: 29/09/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 36/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 36/14 תאריך: 15/09/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 25082020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 25082020 תאריך: 25/08/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 147 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 147 תאריך: 19/08/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 35/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 35/14 תאריך: 18/08/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 34/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 34/14 תאריך: 04/08/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 33/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 33/14 תאריך: 14/07/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 13072020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 13072020 תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 29062020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 29062020 תאריך: 29/06/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 32/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 32/14 תאריך: 23/06/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 31/14 תאריך: 23/06/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 146 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 146 תאריך: 23/06/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 30/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 30/14 תאריך: 02/06/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 202 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 202 תאריך: 02/06/2020 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 29/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 29/14 תאריך: 26/05/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 19042020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 19042020 תאריך: 19/04/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 28/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 28/14 תאריך: 03/03/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 145 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 145 תאריך: 26/02/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 144 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 144 תאריך: 12/02/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 27/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 27/14 תאריך: 04/02/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 26/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 26/14 תאריך: 04/02/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 25/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 25/14 תאריך: 21/01/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 12012020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 12012020 תאריך: 12/01/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 179 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 179 תאריך: 08/01/2020 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 24/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 24/14 תאריך: 07/01/2020 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 178 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 178 תאריך: 19/12/2019 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 23/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 23/14 תאריך: 10/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 143 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 143 תאריך: 05/12/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 142 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 142 תאריך: 21/11/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 22/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 22/14 תאריך: 18/11/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 21/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 21/14 תאריך: 18/11/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 28102019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 28102019 תאריך: 28/10/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 141 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 141 תאריך: 26/09/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 20/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 20/14 תאריך: 03/09/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 18/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 18/14 תאריך: 20/08/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 17/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 17/14 תאריך: 06/08/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 140 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 140 תאריך: 28/07/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 16/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 16/14 תאריך: 09/07/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 155 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 155 תאריך: 08/07/2019 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 139 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 139 תאריך: 26/06/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 15/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 15/14 תאריך: 18/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 14/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 14/14 תאריך: 18/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 17062019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 17062019 תאריך: 17/06/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 13/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 13/14 תאריך: 14/05/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 138 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 138 תאריך: 15/04/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 12/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 12/14 תאריך: 10/04/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 11/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 11/14 תאריך: 02/04/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 24032019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 24032019 תאריך: 24/03/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 137 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 137 תאריך: 17/03/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 9/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 9/14 תאריך: 05/03/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 10/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 10/14 תאריך: 05/03/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 8/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 8/14 תאריך: 19/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 18022019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 18022019 תאריך: 18/02/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 136 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 136 תאריך: 17/02/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 7/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 7/14 תאריך: 12/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 6/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 6/14 תאריך: 12/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 28012019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 28012019 תאריך: 28/01/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 5/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 5/14 תאריך: 22/01/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 135 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 135 תאריך: 21/01/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 4/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 4/14 תאריך: 15/01/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 3/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 3/14 תאריך: 03/01/2019 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 2/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 2/14 תאריך: 26/12/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 134 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 134 תאריך: 24/12/2018 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 1/14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 1/14 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 101/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 101/13 תאריך: 15/10/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 133 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 133 תאריך: 17/09/2018 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 100/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 100/13 תאריך: 03/09/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 99/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 99/13 תאריך: 20/08/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 98/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 98/13 תאריך: 20/08/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 132 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 132 תאריך: 13/08/2018 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 97/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 97/13 תאריך: 09/07/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 96/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 96/13 תאריך: 04/06/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 135 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 135 תאריך: 17/05/2018 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 95/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 95/13 תאריך: 14/05/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 94/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 94/13 תאריך: 16/04/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 93/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 93/13 תאריך: 26/03/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 92/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 92/13 תאריך: 05/03/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 91/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 91/13 תאריך: 19/02/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 90/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 90/13 תאריך: 05/02/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 89/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 89/13 תאריך: 29/01/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 88/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 88/13 תאריך: 01/01/2018 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 87/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 87/13 תאריך: 25/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 86/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 86/13 תאריך: 11/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 133 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 133 תאריך: 06/12/2017 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 85/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 85/13 תאריך: 20/11/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 84/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 84/13 תאריך: 20/11/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 83/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 83/13 תאריך: 06/11/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 82/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 82/13 תאריך: 16/10/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 81/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 81/13 תאריך: 04/09/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 80/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 80/13 תאריך: 28/08/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 79/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 79/13 תאריך: 24/07/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 78/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 78/13 תאריך: 03/07/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 77/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 77/13 תאריך: 26/06/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 76/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 76/13 תאריך: 12/06/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 75/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 75/13 תאריך: 05/06/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 74/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 74/13 תאריך: 15/05/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 120 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 120 תאריך: 03/05/2017 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 118 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 118 תאריך: 19/04/2017 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 73/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 73/13 תאריך: 03/04/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 72/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 72/13 תאריך: 13/03/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 71/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 71/13 תאריך: 13/02/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 70/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 70/13 תאריך: 06/02/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 69/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 69/13 תאריך: 02/01/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 68/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 68/13 תאריך: 02/01/2017 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 67/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 67/13 תאריך: 05/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 66/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 66/13 תאריך: 28/11/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 65/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 65/13 תאריך: 14/11/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 64/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 64/13 תאריך: 07/11/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 63/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 63/13 תאריך: 26/09/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 62/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 62/13 תאריך: 12/09/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 61/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 61/13 תאריך: 05/09/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 60/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 60/13 תאריך: 08/08/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 59/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 59/13 תאריך: 04/07/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 31 תאריך: 03/07/2016 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 58/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 58/13 תאריך: 27/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 18/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 18/13 תאריך: 16/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 57/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 57/13 תאריך: 06/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 56/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 56/13 תאריך: 06/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 55/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 55/13 תאריך: 09/05/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 54/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 54/13 תאריך: 11/04/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 53/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 53/13 תאריך: 11/04/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 52/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 52/13 תאריך: 07/03/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 70 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 70 תאריך: 14/02/2016 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 51/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 51/13 תאריך: 08/02/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 50/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 50/13 תאריך: 08/02/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 48/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 48/13 תאריך: 11/01/2016 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 47/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 47/13 תאריך: 28/12/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 46/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 46/13 תאריך: 28/12/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 31 תאריך: 03/12/2015 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 31 תאריך: 29/11/2015 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 43/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 43/13 תאריך: 09/11/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 42/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 42/13 תאריך: 19/10/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 31 תאריך: 06/10/2015 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 41/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 41/13 תאריך: 07/09/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 40/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 40/13 תאריך: 27/07/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 39/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 39/13 תאריך: 06/07/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 38/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 38/13 תאריך: 08/06/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 37/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 37/13 תאריך: 08/06/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 36/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 36/13 תאריך: 11/05/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 35/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 35/13 תאריך: 27/04/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 34/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 34/13 תאריך: 20/04/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 33/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 33/13 תאריך: 09/03/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 32/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 32/13 תאריך: 09/02/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 31/13 תאריך: 02/02/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31-מרץ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 31-מרץ תאריך: 26/01/2015 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 29/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 29/13 תאריך: 29/12/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 28/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 28/13 תאריך: 22/12/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 27/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 27/13 תאריך: 01/12/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 26/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 26/13 תאריך: 01/12/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 25/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 25/13 תאריך: 17/11/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 24/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 24/13 תאריך: 17/11/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 23/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 23/13 תאריך: 03/11/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 22/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 22/13 תאריך: 22/09/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 21/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 21/13 תאריך: 01/09/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 20/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 20/13 תאריך: 28/07/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 19/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 19/13 תאריך: 07/07/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 17/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 17/13 תאריך: 16/06/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 16/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 16/13 תאריך: 02/06/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 15/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 15/13 תאריך: 26/05/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 14/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 14/13 תאריך: 12/05/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: דצמ-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' דצמ-13 תאריך: 07/04/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 13/13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 13/13 תאריך: 07/04/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: נוב-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' נוב-13 תאריך: 03/03/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: אוק-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' אוק-13 תאריך: 24/02/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: ספט-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' ספט-13 תאריך: 03/02/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: אוג-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' אוג-13 תאריך: 03/02/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31-אוג שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 31-אוג תאריך: 03/02/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: מאי-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' מאי-13 תאריך: 06/01/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: יונ-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' יונ-13 תאריך: 04/01/2014 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: אפר-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' אפר-13 תאריך: 23/12/2013 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: מרץ-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' מרץ-13 תאריך: 09/12/2013 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: פבר-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' פבר-13 תאריך: 25/11/2013 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: ינו-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' ינו-13 תאריך: 19/11/2013 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 85/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 85/12 תאריך: 12/08/2013 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 84/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 84/12 תאריך: 08/07/2013 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 83/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 83/12 תאריך: 17/06/2013 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 894 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 894 תאריך: 06/06/2013 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 82/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 82/12 תאריך: 03/06/2013 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 77/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 77/12 תאריך: 24/12/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 75/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 75/12 תאריך: 03/12/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 76/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 76/12 תאריך: 26/11/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 73/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 73/12 תאריך: 29/10/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 72/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 72/12 תאריך: 29/10/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 71/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 71/12 תאריך: 10/09/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 70/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 70/12 תאריך: 20/08/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 69/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 69/12 תאריך: 09/07/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 68/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 68/12 תאריך: 25/06/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 67/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 67/12 תאריך: 11/06/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 66/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 66/12 תאריך: 21/05/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 65/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 65/12 תאריך: 02/04/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 64/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 64/12 תאריך: 12/03/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 63/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 63/12 תאריך: 12/03/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 62/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 62/12 תאריך: 06/02/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 61/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 61/12 תאריך: 16/01/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 60/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 60/12 תאריך: 02/01/2012 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 51/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 51/12 תאריך: 06/06/2011 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 50/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 50/12 תאריך: 23/05/2011 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 48/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 48/12 תאריך: 11/04/2011 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 47/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 47/12 תאריך: 07/03/2011 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 46/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 46/12 תאריך: 07/03/2011 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 44/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 44/12 תאריך: 24/01/2011 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 41/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 41/12 תאריך: 27/12/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 39/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 39/12 תאריך: 22/11/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 37/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 37/12 תאריך: 08/11/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 35/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 35/12 תאריך: 11/10/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 34/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 34/12 תאריך: 13/09/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 32/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 32/12 תאריך: 02/08/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 32/12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 32/12 תאריך: 02/08/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 31-דצמ תאריך: 05/07/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 29-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 29-דצמ תאריך: 24/05/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 24-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 24-דצמ תאריך: 22/02/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 23-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 23-דצמ תאריך: 01/02/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 22-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 22-דצמ תאריך: 04/01/2010 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 20-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 20-דצמ תאריך: 07/12/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 19-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 19-דצמ תאריך: 09/11/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 18-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 18-דצמ תאריך: 09/11/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 17-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 17-דצמ תאריך: 19/10/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 16-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 16-דצמ תאריך: 19/10/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 15-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 15-דצמ תאריך: 07/09/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 13-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 13-דצמ תאריך: 06/07/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 07-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 07-דצמ תאריך: 06/04/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 06-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 06-דצמ תאריך: 02/03/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 05-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 05-דצמ תאריך: 23/02/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 04-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 04-דצמ תאריך: 02/02/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 03-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 03-דצמ תאריך: 05/01/2009 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 02-דצמ שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 02-דצמ תאריך: 05/12/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 123/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 123/11 תאריך: 23/09/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 122/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 122/11 תאריך: 02/09/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 121/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 121/11 תאריך: 26/08/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 120/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 120/11 תאריך: 05/08/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 119/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 119/11 תאריך: 05/08/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 118/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 118/11 תאריך: 29/07/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 117/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 117/11 תאריך: 29/07/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 115/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 115/11 תאריך: 10/06/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 108/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 108/11 תאריך: 25/03/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 109/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 109/11 תאריך: 09/03/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 107/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 107/11 תאריך: 26/02/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 106/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 106/11 תאריך: 12/02/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 105/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 105/11 תאריך: 29/01/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 104/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 104/11 תאריך: 29/01/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 103/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 103/11 תאריך: 08/01/2008 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 99/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 99/11 תאריך: 25/12/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 101/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 101/11 תאריך: 25/12/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 100/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 100/11 תאריך: 25/12/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 98/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 98/11 תאריך: 18/12/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 89/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 89/11 תאריך: 14/08/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 88/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 88/11 תאריך: 31/07/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 87/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 87/11 תאריך: 19/07/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 86/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 86/11 תאריך: 19/07/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מיוחדת קבצים:
שאילתות
מספר: 80/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 80/11 תאריך: 13/03/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 78/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 78/11 תאריך: 27/02/2007 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 74/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 74/11 תאריך: 26/12/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 73/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 73/11 תאריך: 26/12/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 70/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 70/11 תאריך: 14/11/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 68/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 68/11 תאריך: 31/10/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 67/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 67/11 תאריך: 17/10/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 66/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 66/11 תאריך: 17/10/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 65/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 65/11 תאריך: 03/10/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 64/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 64/11 תאריך: 19/09/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 61/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 61/11 תאריך: 11/07/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 58/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 58/11 תאריך: 13/06/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 56/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 56/11 תאריך: 23/05/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 55/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 55/11 תאריך: 25/04/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 54/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 54/11 תאריך: 04/04/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 51/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 51/11 תאריך: 05/02/2006 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 45/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 45/11 תאריך: 15/11/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 44/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 44/11 תאריך: 11/10/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 43/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 43/11 תאריך: 06/09/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 42/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 42/11 תאריך: 21/08/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 41/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 41/11 תאריך: 02/08/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 40/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 40/11 תאריך: 05/07/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 39/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 39/11 תאריך: 07/06/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 38/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 38/11 תאריך: 17/05/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 37/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 37/11 תאריך: 03/05/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 36/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 36/11 תאריך: 19/04/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 35/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 35/11 תאריך: 12/04/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 34/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 34/11 תאריך: 05/04/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 33/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 33/11 תאריך: 08/03/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 32/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 32/11 תאריך: 01/03/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 31/11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 31/11 תאריך: 01/03/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 30-נוב שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 30-נוב תאריך: 15/02/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 29-נוב שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 29-נוב תאריך: 15/02/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
מספר: 28-נוב שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 28-נוב תאריך: 25/01/2005 קטגוריה: ישיבות מליאת המועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
שאילתות
האתר בהרצה