ארכיון מכרזים

שם המכרז נושא מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות שעה אחרונה להגשת הצעות
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים/מומחים- עיריית ראש העין נושא 30.11.-0001
הודעה למעוניינים להפעיל פעוטונים במבנים של גני ילדים לשנת הלימודים תש"פ בלבד נושא 30.11.-0001
חוזה ניהול להתקשרות עם משכ"ל בנושא: אספקת ארוחות חמות תלמידים נושא 30.11.-0001
מכרז 38/19 מסגרת פומבי הפקות דפוס אוגוסט 2019 נושא 38/19 30.11.-0001
מכרז 49/19 שיפוץ מקלטים נושא 49/19 30.11.-0001
שכירות אולמות ומגרשים נושא אין מספר 30.11.-0001
מכרז פומבי מס" 2019/ 41 לביצוע תכנון שימור והעתקת עתיקות נושא 41/2019 30.11.-0001
מכרז פומבי 37/19 למתן שירותי ייעוץ תנועה ותחבורה לאגף הנדסה נושא 37/19 30.11.-0001
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס" 49/19 לביצוע עבודות שיפוצים במקלטים ציבוריים ומרחבים מוגנים נושא 49/19 30.11.-0001
חוזה ניהול להתקשרות עם משכ"ל בנושא אספקת ארוחות חמות תלמידים נושא 30.11.-0001
מענה לשאלות הבהרה מס 2 מכרז 38 2019 הפקות דפוס נושא 38/2019 30.11.-0001
מענה לשאלות הבהרה מס" 2 מכרז 49 2019 שיפוצים במקלטים ציבוריים ובמרחבים נושא 49/2019 30.11.-0001
מענה לשאלות הבהרה מכרז 37 2019 ייעוץ תנועה ותחבורה נושא 37/2019 30.11.-0001
הסכם ניהול התקשרות בין העירייה למשכ"ל בנושא: אספקת ארוחות חמות לתלמידים נושא 30.11.-0001
הסכם ניהול התקשרות בין העירייה למשכ"ל בנושא: עבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים נושא 30.11.-0001
הסכם ניהול התקשרות בין העירייה למשכ"ל בנושא: הסעות תלמידים נושא 30.11.-0001
מכרז פומבי 63/19 לביטוח עיריית ראש העין נושא 63/19 30.11.-0001
מכרז 58 2019 הסעות תלמידים נושא 58-2019 30.11.-0001
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס" 63/19 לביטוח עיריית ראש העין נושא 63/19 30.11.-0001
פרוטוקול החלטת וועדת השלושה בנושא: התקשרות עם משכ"ל לרכישת שרתים מחשוב מיום 6/1/2020 נושא 6/1/2020 30.11.-0001
מכרז 5 2020 מתקני משחק מונגשים נושא 5-2020 30.11.-0001
מכרז פומבי 4-2020 לאיסוף ופינוי פסולת נושא 4-2020 30.11.-0001
מכרז פומבי 7/2020 למתן שירותי חשב מנהלת נושא 7/2020 30.11.-0001
מכרז 8 2020 לניהול מנהלת המתחמים במסגרת הסכם גג נושא 8-2020 30.11.-0001
מכרז פומבי מספר 6/20 לביצוע עבודות הדברה נושא 6/20 30.11.-0001
מכרז פומבי מספר 01/20 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס חט"ב דרומי 15 כתות במגרש 815 בראש העין נושא 01/20 30.11.-0001 17.03.2020 12:00
מכרז פומבי מספר 01/20 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס חט"ב דרומי 15 כתות במגרש 815 בראש העין נושא 01/20 30.11.-0001 17.03.2020 12:00
הסכם ניהול התקשרות בין העירייה למשכ"ל בנושא: התקשרות לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לרכישת שירותי IT - סייבר אחסון מחשבים וציוד היקפי נושא 30.11.-0001
מכרז פומבי מספר 11/2020 למתן שירותי טיאוט רחובות וניקיון שטחים פתוחים נושא 11/2020 30.11.-0001 09.03.2020 12:00
מכרז מסגרת פומבי מספר 17/20 לאספקה והרכבת ריהוט וציוד לגני ילדים נושא 17/20 30.11.-0001 31.03.2020 12:00
מכרז פומבי מספר 19/20 לביצוע עבודות פיתוח בשצ"פים, השלמות ותיקונים בעבודות פיתוח ברחובות קיימים בשכונה E בראש העין נושא 19/20 30.11.-0001 21.04.2020 12:00
מכרז פומבי מספר 13/2020 ביצוע פתרונות הנדסיים להפחתת מפגעי "הלשמניה" בעיר ראש העין נושא 13/2020 30.11.-0001 31.03.2020 12:00
מכרז פומבי 22/2020 לניהול מנהלה, לפיתוח תשתיות ובניית מבני ציבור במתחמיםC,D,E,F ובניית מבני ציבור וקבלת תשתיות במתחמים Aו-B , במסגרת הסכם גג בעיר ראש העין נושא 22/2020 30.11.-0001 21.04.2020 12:00
מכרז פומבי מספר 16/2020 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס יסודי ממלכתי 24 כיתות במגרש 116 במתחם c ראש העין נושא 16/2020 30.11.-0001 21.04.2020 12:00
פרוטוקול וועדת השלושה מיום 15.6.2020 בנושא התקשרות העירייה באמצעות משכ"ל עם חברות הסעות לשם הסעת תלמידים תושבי העיר וקבלת שירותי ניהול ופיקוח נושא 30.11.-0001 15.06.2020
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 15.6.2020 בנושא התקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול לרכישת שרתים מחשוב מוס"ח - מכרז מסגרת. נושא 30.11.-0001
פרוטוקול וועדת השלושה מיום 29.6.2020 בנושא: התקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח בנושא אבטחה ושמירה במסגרת מכרז משכ"ל מס" ש/22/2019 נושא ש/22/2019 30.11.-0001
פרוטוקול וועדת השלושה מיום 29.6.2020 בנושא: התקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח בנושא אבטחה ושמירה במסגרת מכרז משכ"ל מס" ש/22/2019 נושא ש/22/2019 30.11.-0001
מכרז פומבי מס" 19/20 לביצוע עבודות פיתוח בשצ"פים, השלמות ותיקונים בעבודות פיתוח ברחובות קיימים בשכונה E בראש העין נושא 19/20 30.11.-0001 25.08.2020 12:00
חוזה ניהול להתקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח בנושא אבטחה ושמירה במסגרת מכרז משכ"ל מס" ש/22/2019 נושא ש/22/2019 30.11.-0001
מכרז פומבי 2-2020 הפעלת מועדון כדורשת – עמותת הספורט העירונית ראש העין נושא 2-2020 30.11.-0001
מכרז פומבי 2-2020 הפעלת מועדון כדורשת – עמותת הספורט העירונית ראש העין נושא 2-2020 30.11.-0001
מכרז פומבי 2-2020 הפעלת מועדון כדורשת – עמותת הספורט העירונית ראש העין נושא 2-2020 30.11.-0001
מכרז פומבי 12/2020 למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע עבודות גינון והשקיה עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין נושא 12/2020 30.11.-0001
מכרז מסגרת פומבי מספר 18/2020 לביצוע הצללה בגנים ציבוריים ומוסדות חינוך וציבור בראש העין נושא 18/2020 30.11.-0001
טופס הגשת הצעה להפעלת חוג באמצעות עמותת הספורט העירונית ראש העין נושא 30.11.-0001
מכרז פומבי מספר 3/20 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בית ספר 4 כיתות במתחם בית יעקב בראש העין נושא 3/20 30.11.-0001 27.10.2020 12:00
מכרז פומבי 25/2020 למתן שירותי ייעוץ תנועתי ובטיחות בדרכים לאגף הנדסה עיריית ראש העין נושא 25/2020 30.11.-0001 08.12.2020 12:00
מכרז פומבי מס" 14/20 להפעלת מוסד חינוך על-יסודי ממ"ד בעיר ראש העין נושא 14/20 30.11.-0001 24.11.2020 12:00
מכרז פומבי 28/2020 למתן שירותי ייעוץ שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולעיריית ראש העין נושא 28/2020 30.11.-0001 01.12.2020 12:00
החלטת וועדת השלושה מיום 30/11/2020 בנושא התקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח - אספקה והתקנת מתקני משחק חדשים שצ"פ 915 וטיפול במשטחי הולם ונגישות בגנים ציבוריים במסגרת מכרז משכ"ל מס` מש/17/2020 נושא מש/17/2020 30.11.-0001 30.11.2020 12:00
מכרז 24-20 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית ראש העין נושא 24-20 30.11.-0001 21.01.2021 12:00
מכרז 23/20 טיפול בפסולת למחזור בתחומה המוניציפאלי של עיריית ראש העין נושא 23/20 30.11.-0001 14.01.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 05/2021 לביצוע עבודות בניה ופיתוח גני ילדים 6 כיתות ב 2 קומות במגרש 514 ראש העין - כרך 1 נושא 05/2021 30.11.-0001 09.02.2021 12:00
מכרז פומבי 15/2021 לניהול והפעלה של היכל התרבות העירוני נושא 15/2021 30.11.-0001 03.05.2021 12:00
התקשרות עם משכ"ל קבלת שירותי ניהול ופיקוח מכרז קייטנות קיץ נושא תק/13/2020 30.11.-0001
הליך הצעות מחיר - פניה לקבלת מידע -2021 בנושא רכישת מערכת מידע לגיוס ומיון כ"א אינטרנטית נושא 30.11.-0001 28.04.2021 12:00
פרסום פרוטוקול ועדת השלושה בעניין חידוש חוזה מול משכל רכבי ליסינג + רכבים חשמליים נושא 30.11.-0001 07.06.2021
מכרז פומבי 20/2021 למתן שירותי קליטת ועדכון נתונים במערכת ניהול ועדת תמרור ובמערכת GIS נושא 20/2021 30.11.-0001 07.06.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 04/21 שירותי השכרה ותחזוקה למכונות צילום מסמכים משולבות נושא 04/21 30.11.-0001 07.06.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 17/21 להפעלת מוסד חינוך על יסודי מ"מ בית ספר לחינוך מיוחד – לקויות למידה בעיר ראש העין נושא 17/21 30.11.-0001 28.06.2021 12:00
מכרז פומבי 24/2021 למתן שירותי מדידות בשצ"פים עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין נושא 24/2021 30.11.-0001 07.06.2021 12:00
מכרז פומבי מס" 1/2021 להפעלת יום שהות ארוך לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 6-21 בית ספר נאות אילנה נושא 1/2021 30.11.-0001 28.06.2021 12:00
התקשרות עם פמ"א לקבלת שירותי ניהול/ פיקוח נושא 30.11.-0001 26.05.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 18/21 עבור שירות גיבוי מקומי ובענן של רשת המחשוב בעירייה נושא 18/21 30.11.-0001 26.07.2021 12:00
מכרז פומבי 25/2021 למתן שירותי ניהול ופיקוח הנדסי עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין נושא 25/2021 30.11.-0001 05.07.2021 12:00
פרוטוקול ועדת השלושה - מכרז לאספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי נושא 30.11.-0001 07.06.2021
מכרז פומבי מספר 08/21 למתן שירותי גינון אחזקת גינון פיתוח והשקיה בתחום העיר ראש העין נושא 08/21 30.11.-0001 20.06.2021 12:00
מכרז פומבי 23/2021 להפעלת חוגים לאזרחים ותיקים בראש העין - שיעורי ספורט נושא 23/2021 30.11.-0001 05.07.2021 12:00
מכרז פומבי מס" 01/2021 להפעלת מועדון, בית ספר וחוגי כדורגל בראש העין נושא 01/2021 30.11.-0001
מכרז פומבי מס" 01/2021 להפעלת מועדון, בית ספר וחוגי כדורגל בראש העין נושא 01/2021 30.11.-0001
הליך הצעות מחיר למתן שירותי ריכוז והפעלת פורום נשים נושא 30.11.-0001 29.07.2021
קול קורא - פניה לקבלת הצעות מחיר בדבר מערכת ואפליקציה לשיבוץ וניהול חיסורים והיעדרויות של סייעות וגננות בגני ילדים נושא 30.11.-0001
קול קורא - פניה לקבלת הצעות מחיר בדבר מערכת ואפליקציה לשיבוץ וניהול חיסורים והיעדרויות של סייעות וגננות בגני ילדים נושא 30.11.-0001
מכרז פומבי 2021 / 33 למתן שירותי ייעוץ סביבתי עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין. נושא 33/2021 30.11.-0001 23.08.2021
מכרז פומבי 34/2021 למתן שירותי ייעוץ תיאום תשתיות עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין נושא 34/2021 30.11.-0001 23.08.2021 12:00
מכרז פומבי 35/2021 למתן שירותי ייעוץ לוחות זמנים עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין נושא 35/2021 30.11.-0001 23.08.2021 12:00
מכרז פומבי 35/2021 למתן שירותי ייעוץ לוחות זמנים עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין נושא 35/2021 30.11.-0001 23.08.2021
מכרז פומבי 36/2021 למתן שירותי ייעוץ בטיחות בתנועה עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין נושא 36/2021 30.11.-0001 23.08.2021 12:00
מכרז פומבי 31-21 תשתיות שיקום רחובות - פרסום מכרז נושא 31/2021 כללי 01.08.2021 23.08.2021
פרוטוקול ועדת השלושה – מכרז למתן שירות אחזקת מתקני חצר באמצעות חברה למשק כלכלה מיום 12/8/21 נושא כללי 12.08.2021 23.08.2021
 • שם המכרז
 • נושא
 • מספר מכרז
 • הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים/מומחים- עיריית ראש העין

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • הודעה למעוניינים להפעיל פעוטונים במבנים של גני ילדים לשנת הלימודים תש"פ בלבד

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • חוזה ניהול להתקשרות עם משכ"ל בנושא: אספקת ארוחות חמות תלמידים

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז 38/19 מסגרת פומבי הפקות דפוס אוגוסט 2019
 • 38/19

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז 49/19 שיפוץ מקלטים
 • 49/19

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 37/19 למתן שירותי ייעוץ תנועה ותחבורה לאגף הנדסה
 • 37/19

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס" 49/19 לביצוע עבודות שיפוצים במקלטים ציבוריים ומרחבים מוגנים
 • 49/19

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • חוזה ניהול להתקשרות עם משכ"ל בנושא אספקת ארוחות חמות תלמידים

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מענה לשאלות הבהרה מס 2 מכרז 38 2019 הפקות דפוס
 • 38/2019

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • הסכם ניהול התקשרות בין העירייה למשכ"ל בנושא: אספקת ארוחות חמות לתלמידים

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • הסכם ניהול התקשרות בין העירייה למשכ"ל בנושא: עבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • הסכם ניהול התקשרות בין העירייה למשכ"ל בנושא: הסעות תלמידים

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 63/19 לביטוח עיריית ראש העין
 • 63/19

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז 58 2019 הסעות תלמידים
 • 58-2019

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס" 63/19 לביטוח עיריית ראש העין
 • 63/19

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • פרוטוקול החלטת וועדת השלושה בנושא: התקשרות עם משכ"ל לרכישת שרתים מחשוב מיום 6/1/2020
 • 6/1/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז 5 2020 מתקני משחק מונגשים
 • 5-2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 4-2020 לאיסוף ופינוי פסולת
 • 4-2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 7/2020 למתן שירותי חשב מנהלת
 • 7/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז 8 2020 לניהול מנהלת המתחמים במסגרת הסכם גג
 • 8-2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 6/20 לביצוע עבודות הדברה
 • 6/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 01/20 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס חט"ב דרומי 15 כתות במגרש 815 בראש העין
 • 01/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.03.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 01/20 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס חט"ב דרומי 15 כתות במגרש 815 בראש העין
 • 01/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.03.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • הסכם ניהול התקשרות בין העירייה למשכ"ל בנושא: התקשרות לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לרכישת שירותי IT - סייבר אחסון מחשבים וציוד היקפי

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 11/2020 למתן שירותי טיאוט רחובות וניקיון שטחים פתוחים
 • 11/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.03.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז מסגרת פומבי מספר 17/20 לאספקה והרכבת ריהוט וציוד לגני ילדים
 • 17/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 31.03.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 19/20 לביצוע עבודות פיתוח בשצ"פים, השלמות ותיקונים בעבודות פיתוח ברחובות קיימים בשכונה E בראש העין
 • 19/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.04.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 13/2020 ביצוע פתרונות הנדסיים להפחתת מפגעי "הלשמניה" בעיר ראש העין
 • 13/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 31.03.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 22/2020 לניהול מנהלה, לפיתוח תשתיות ובניית מבני ציבור במתחמיםC,D,E,F ובניית מבני ציבור וקבלת תשתיות במתחמים Aו-B , במסגרת הסכם גג בעיר ראש העין
 • 22/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.04.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 16/2020 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס יסודי ממלכתי 24 כיתות במגרש 116 במתחם c ראש העין
 • 16/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.04.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • פרוטוקול וועדת השלושה מיום 15.6.2020 בנושא התקשרות העירייה באמצעות משכ"ל עם חברות הסעות לשם הסעת תלמידים תושבי העיר וקבלת שירותי ניהול ופיקוח

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.06.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • פרוטוקול ועדת השלושה מיום 15.6.2020 בנושא התקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול לרכישת שרתים מחשוב מוס"ח - מכרז מסגרת.

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • פרוטוקול וועדת השלושה מיום 29.6.2020 בנושא: התקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח בנושא אבטחה ושמירה במסגרת מכרז משכ"ל מס" ש/22/2019
 • ש/22/2019

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • פרוטוקול וועדת השלושה מיום 29.6.2020 בנושא: התקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח בנושא אבטחה ושמירה במסגרת מכרז משכ"ל מס" ש/22/2019
 • ש/22/2019

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מס" 19/20 לביצוע עבודות פיתוח בשצ"פים, השלמות ותיקונים בעבודות פיתוח ברחובות קיימים בשכונה E בראש העין
 • 19/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 25.08.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • חוזה ניהול להתקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח בנושא אבטחה ושמירה במסגרת מכרז משכ"ל מס" ש/22/2019
 • ש/22/2019

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 2-2020 הפעלת מועדון כדורשת – עמותת הספורט העירונית ראש העין
 • 2-2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 2-2020 הפעלת מועדון כדורשת – עמותת הספורט העירונית ראש העין
 • 2-2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 2-2020 הפעלת מועדון כדורשת – עמותת הספורט העירונית ראש העין
 • 2-2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 12/2020 למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע עבודות גינון והשקיה עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין
 • 12/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז מסגרת פומבי מספר 18/2020 לביצוע הצללה בגנים ציבוריים ומוסדות חינוך וציבור בראש העין
 • 18/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • טופס הגשת הצעה להפעלת חוג באמצעות עמותת הספורט העירונית ראש העין

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 3/20 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בית ספר 4 כיתות במתחם בית יעקב בראש העין
 • 3/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.10.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 25/2020 למתן שירותי ייעוץ תנועתי ובטיחות בדרכים לאגף הנדסה עיריית ראש העין
 • 25/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 08.12.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מס" 14/20 להפעלת מוסד חינוך על-יסודי ממ"ד בעיר ראש העין
 • 14/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 28/2020 למתן שירותי ייעוץ שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולעיריית ראש העין
 • 28/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.12.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • החלטת וועדת השלושה מיום 30/11/2020 בנושא התקשרות העירייה עם משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח - אספקה והתקנת מתקני משחק חדשים שצ"פ 915 וטיפול במשטחי הולם ונגישות בגנים ציבוריים במסגרת מכרז משכ"ל מס` מש/17/2020
 • מש/17/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.2020

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז 24-20 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית ראש העין
 • 24-20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.01.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז 23/20 טיפול בפסולת למחזור בתחומה המוניציפאלי של עיריית ראש העין
 • 23/20

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.01.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי מספר 05/2021 לביצוע עבודות בניה ופיתוח גני ילדים 6 כיתות ב 2 קומות במגרש 514 ראש העין - כרך 1
 • 05/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.02.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז פומבי 15/2021 לניהול והפעלה של היכל התרבות העירוני
 • 15/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.05.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • התקשרות עם משכ"ל קבלת שירותי ניהול ופיקוח מכרז קייטנות קיץ
 • תק/13/2020

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • הליך הצעות מחיר - פניה לקבלת מידע -2021 בנושא רכישת מערכת מידע לגיוס ומיון כ"א אינטרנטית

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.04.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.05.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.08.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 12.08.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים
contact106