ארכיון דרושים

שם המכרז נושא מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות שעה אחרונה להגשת הצעות
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הסעות במינהל החינוך נושא 30/2023 23.02.2023 09.03.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים נושא 29/2023 23.02.2023 09.03.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה בודק/ת בקשות תנאי סף להיתר בניה נושא 26/2023 16.02.2023 02.03.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית חנייה וחוקי עזר נושא 24/2023 09.02.2023 23.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה באגף לשירותים חברתיים נושא 23/2023 09.02.2023 23.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון אסטרטגי ובקרה נושא 22/2023 09.02.2023 23.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת מחלקת תחבורה בתחום הסדרי תנועה נושא 21/2023 09.02.2023 23.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הסעות במינהל החינוך נושא 20/2023 02.02.2023 16.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית עירוני/ת נושא 19/2023 02.02.2023 16.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך נושא 18/2023 02.02.2023 16.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית נושא 17/2023 02.02.2023 16.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף בתחום התחבורה נושא 16/2023 02.02.2023 16.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור חשבות שכר (2 משרות) נושא 15/2023 02.02.2023 16.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור רכש והתקשרויות במחלקת רכש נושא 08/2023 26.01.2023 09.02.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור הדרכה, מכרזי כח אדם ורווחת עובדים נושא 07/2023 12.01.2023 26.01.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה רכז/ת תחום נשים ומגדר נושא 05/2023 12.01.2023 26.01.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים נושא 02/2023 12.01.2023 19.01.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת תשתיות ודרכים נושא 01/2023 12.01.2023 26.01.2023 12:00
בודק/ת תוכניות נושא 139/2022 05.01.2023 19.01.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף הנדסה בתחום התחבורה נושא 133/2022 08.12.2022 12.01.2023 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית חנייה וחוקי עזר נושא 132/2022 08.12.2022 05.01.2023 12:00
דרוש/ה מדריך/ה לבית חם לנערים 50% משרה נושא 01.01.0001 23.12.2022 12:00
דרוש/ה עו''ס/ית מרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים נושא 15.12.2022 23.12.2022
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה באגף לשירותים חברתיים נושא 126/2022 01.12.2022 29.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור תנאי שירות מעטפת החינוך נושא 138/2022 15.12.2022 29.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת איכות הסביבה ואחראי/ת בריאות הסביבה נושא 137/2022 15.12.2022 29.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת חינוך קדם יסודי נושא 136/2022 15.12.2022 29.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור נוער וצעירים נושא 131/2022 08.12.2022 22.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת אגף בתי ספר, נוער צעירים וחדשנות חינוכית - הארכה נושא 129/2022 08.12.2022 22.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה אחראי/ת תחבורה ציבורית נושא 128/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה עובד מינהל וזכאות באגף לשירותים חברתיים נושא 127/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש אב-בית בבית ספר (2 משרות 50% כל אחת) נושא 125/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש אב-בית בבית ספר (2 משרות 100% כל אחת) נושא 124/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
מכרז פומבי רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי נושא 123/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מזכיר/ה בבית ספר "בגין" נושא 122/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה נציג/ת שירות במוקד 106 (2 משרות) נושא 121/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה בודק/ת בקשות תנאי סף להיתר בניה נושא 120/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים נושא 119/2022 01.12.2022 15.12.2022 12:00
דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר (החלפה לחל"ד) נושא 17.11.2022 01.12.2022 12:00
דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך (החלפה לחל"ד) נושא 17.11.2022 01.12.2022 12:00
דרוש/ה טכנאי/ת תמיכה במחלקת מיחשוב *המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות נושא 10.11.2022 24.11.2022 12:00
דרוש/ה נציג/ת שירות במוקד 106 *המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות נושא 10.11.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחום לידה עד גיל 3 נושא 114/2022 10.11.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי פסיכולוג/ית חינוכי/ת נושא 113/2022 10.11.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מזכיר/ה בלשכת מנכ"ל נושא 112/2022 10.11.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור נט"מ לאחזקת פני העיר נושא 111/2022 10.11.2022 24.11.2022 12:00
קול קורא דרושים עובדי ספריה (2 משרות, 50% כל אחת) נושא 13/2022 10.11.2022 24.11.2022 12:00
קול קורא דרוש/ה ספרן/ית בספריה העירונית (2 משרות, 50% כל אחת) נושא 12/2022 10.11.2022 22.12.2022 12:00
קול קורא דרושים/ות מעבירי דרך בקרבת מוסדות חינוך נושא 14/2022 02.11.2022 13.11.2022 12:00
קול קורא 11/2022 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער נושא 11/2022 27.10.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור חירום נושא 108/2022 27.10.2022 10.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה עו"ס/ית נפגעי עבירה נושא 107/2022 27.10.2022 22.12.2022 12:00
מכרז פומבי ספרן/ית בבי"ס בראשית נושא 106/2022 27.10.2022 22.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה עובד/ת ביקורת נושא 105/2022 27.10.2022 10.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור- אחראי/ת משמרת מוקד עירוני נושא 103/2022 27.10.2022 22.12.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית עירוני/ת נושא 102/2022 27.10.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים נושא 101/2022 27.10.2022 10.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה הנדסאי/ת במחלקת בטיחות וגיהות נושא 100/2022 27.10.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי מדריך/ת נוער רשותי/ת (2 משרות) נושא 99/2022 27.10.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה רכז/ת תחום נשים ומגדר נושא 98/2022 27.10.2022 10.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות) נושא 97/2022 27.10.2022 24.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית חנייה וחוקי עזר (2 תקנים) - הארכת הגשת מועמדות נושא 96/2022 29.09.2022 03.11.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור במחלקת חשבות אגף החינוך, הנוער והספורט נושא 91/2022 29.09.2022 20.10.2022 12:00
מכרז פומבי פסיכולוג/ית חינוכי/ת 80% משרה נושא 90/2022 29.09.2022 20.10.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור רכש והתקשרויות במחלקת רכש נושא 87/2022 29.09.2022 20.10.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית נושא 89/2022 19.09.2022 03.10.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקה ובודק/ת בקשות בכיר/ה להיתרי בניה נושא 80/2022 12.09.2022 29.09.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה בודק/ת בקשות תנאי סף להיתר בניה (2 תקנים) נושא 79/2022 12.09.2022 29.09.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת פרסום והסברה נושא 78/2022 01.09.2022 15.09.2022 12:00
קול קורא - דרוש/ה מנהל/ת מדור נוער- מחלקת נוער וצעירים - הארכת מועד הגשה נושא קול קורא מס' 10/2022 29.08.2022 12.09.2022 12:00
קול קורא - דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת קליטה, נוכחות ופרישת עובדים נושא קול קורא מס' 09/2022 25.08.2022 08.09.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מזכיר/ת אגף רישוי ופיקוח בניה נושא 77/2022 25.08.2022 08.09.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה טכנאי/ת תקשורת טלפוניה במחלקת תקשורת נושא 76/2022 25.08.2022 08.09.2022 12:00
דרושים/ות מעבירי דרך בקרבת מוסדות חינוך נושא קול קורא מס' 08/2022 11.08.2022 25.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות) נושא 74/2022 08.08.2022 22.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה עו"ס נפגעי עבירה - הארכה נושא 73/2022 08.08.2022 08.09.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת (3 משרות- 50% כל משרה) נושא 72/2022 08.08.2022 22.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת (3 משרות - 80% כל משרה) נושא 71/2022 08.08.2022 22.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית נושא 70/2022 04.08.2022 18.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור נט"מ לאחזקת פני העיר נושא 69/2022 04.08.2022 18.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס נושא 67/2022 21.07.2022 04.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה רכז/ת תחום נשים ומגדר נושא 66/2022 21.07.2022 04.08.2022 12:00
הארכת מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית עירוני/ת (2 משרות) נושא 63/2022 21.07.2022 18.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור הדרכה, מכרזי כ"א ורווחת עובדים, באגף משאבי אנוש נושא 58/2022 21.07.2022 04.08.2022 12:00
קול קורא דרוש/ה עובד/ת קידום נוער (איוש 2 משרות זמניות) נושא 07/22 21.07.2022 11.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור- אחראי/ת משמרת במוקד העירוני נושא 64/2022 14.07.2022 11.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה אב-בית בבי"ס (4 חצאי משרות) נושא 62/2022 14.07.2022 28.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מזכיר/ת בי"ס ראשית (מינהלן/ית) (2 חצאי משרות) נושא 61/2022 14.07.2022 28.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מזכיר/ה מחלקת מכרזים והתקשרויות נושא 60/2022 14.07.2022 28.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהלת אגף חינוך בתחום תפעול ולוגיסטיקה נושא 59/2022 07.07.2022 21.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת פרסום והסברה נושא 57/2022 07.07.2022 21.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת דרכים ותשתיות באגף הנדסה נושא 56/2022 04.07.2022 18.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מפעיל/ת GIS נושא 55/2022 04.07.2022 01.08.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי נושא 54/2022 04.07.2022 18.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה באגף שפ"ע נושא 53/2022 04.07.2022 01.08.2022 12:00
מכרז פומבי מדריך/ת נוער רשותי/ת נושא 52/2022 30.06.2022 14.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה עובד/ת קידום נוער נושא 51/2022 30.06.2022 14.07.2022 12:00
דרוש/ה עובד/ת אחזקה במתחם 808 איוש במילוי מקום לתקופה זמנית נושא קול קורא מס' 06/2022 22.06.2022 27.06.2022 12:00
דרוש/ה מ"מ סגן/ית מנהלת אגף חינוך בתחום תפעול ולוגיסטיקה נושא קול קורא מס' 5/2022 איוש במילוי מקום לתקופה זמנית 21.06.2022 26.06.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהל מחלקת תרבות תורנית נושא 49/2022 16.06.2022 30.06.2022 12:00
הארכת מועד הגשת מועמדות לקול קורא - דרוש/ה מפקח/ת לתכנון ובנייה- החלפה לחל"ד נושא 04/2022 07.06.2022 21.06.2022 12:00
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי דרוש/ה רכז/ת מנהיגות ישובי נושא 48/2022 07.06.2022 05.07.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון עיר ובודק/ת תוכניות נושא 47/2022 07.06.2022 21.06.2022 12:00
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל נושא 46/2022 07.06.2022 05.07.2022 12:00
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה נושא 38/2022 17.05.2022 16.06.2022 12:00
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת פרסום והסברה נושא 45/2022 26.05.2022 23.06.2022 12:00
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מינהל שפ"ע נושא 44/2022 26.05.2022 23.06.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף הנדסה בתחום מבני ציבור וחינוך נושא 43/2022 26.05.2022 09.06.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית בשיטור העירוני (4 משרות) נושא 42/2022 24.05.2022 07.06.2022 12:00
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקה ובודק/ת בקשות בכיר/ה להיתרי בניה נושא 41/2022 24.05.2022 23.06.2022 12:00
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי דרוש/ה בודק/ת בקשות תנאי סף להיתר בניה נושא 40/2022 24.05.2022 23.06.2022 12:00
דרוש/ה עו"ס לנוער וצעירים במצוקה – תכנית נוח"ם נושא 22.05.2022 31.05.2022
מכרז פומבי דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך נושא 39/2022 17.05.2022 31.05.2022 12:00
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים דרוש/ה מדריך/ה מוגנות לבתי הספר העל יסודיים בראש העין נושא 12.05.2022 24.05.2022
מכרז פומבי דרוש/ה טכנאי/ת מחשבים לבי"ס בראשית נושא 37/2022 10.05.2022 24.05.2022 12:00
מכרז פומבי רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי נושא 36/2022 10.05.2022 24.05.2022 12:00
מכרז פומבי מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך נושא 35/2022 10.05.2022 24.05.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור חשבות שכר נושא 07/2022 10.05.2022 24.05.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש אב-בית בחט"ב בראשית נושא 34/2022 02.05.2022 16.05.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור מורשת ישראל נושא 32/2022 02.05.2022 16.05.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס נושא 10/2022 02.05.2022 16.05.2022 12:00
מכרז פומבי להפעלת מועדון, בית ספר וחוגי כדורגל בראש העין לעמותת הספורט העירונית נושא 2022/01 13.04.2022 10.05.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה מנהל/ת מדור אחזקת מבני ציבור נושא 31/2022 06.04.2022 21.04.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה רכז/ת נוער מועדון תורני נושא 29/2022 כללי 31.03.2022 14.04.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף הנדסה בתחום מבני ציבור וחינוך נושא 25/2022 כללי 31.03.2022 14.04.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון עיר ובודק/ת תוכניות נושא 30/2022 כללי 31.03.2022 14.04.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת לתיכון ממלכתי חדש צומח (י-י"ב)- תשפ"ג נושא 26/2022 כללי 23.03.2022 07.04.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש/ה עובד/ת אחזקה מוסדות חינוך נושא 24/2022 כללי 23.03.2022 07.04.2022 12:00
מכרז פומבי דרוש חשמלאי נושא 23/2022 כללי 23.03.2022 07.04.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה מפקח/ת בכיר/ה לתכנון ובנייה נושא 19/2022 07.03.2022 24.03.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה עובד/ת ביקורת נושא 21/2022 07.03.2022 24.03.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה מנהל/ת אגף שפ"ע נושא 22/2022 07.03.2022 24.03.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה מנהל/ת מדור אבטחה עירונית נושא 17/2022 כללי 01.03.2022 17.03.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה נושא 16/2022 כללי 01.03.2022 17.03.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל נושא 15/2022 כללי 01.03.2022 17.03.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה מנהל/ת מדור לוגיסטיקה באגף החינוך נושא 08/2022 כללי 01.03.2022 17.03.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת קליטה, נוכחות ופרישת עובדים נושא 05/2022 כללי 01.03.2022 17.03.2022 12:00
מכרז פומבי: דרוש/ה בודק/ת תכניות נושא 18/2022 כללי 01.03.2022 17.03.2022 12:00
קול קורא אח/ות לביה"ס לחינוך מיוחד "נאות אילנה" במועדונית- בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים נושא 24.02.2022 28.02.2022 12:00
מכרז פומבי מס' 13/2022-דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך נושא 13/2022 23.02.2022 10.03.2022 12:00
מכרז פומבי מס' 11/2022-דרוש/ה רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי נושא 11/2022 23.02.2022 10.03.2022 12:00
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים דרוש מדריך/ה לבית חם לנערות 20% משרה נושא כללי 20.02.2022 28.02.2022 23:59
מכרז פומבי ספרן/ית בבי"ס בראשית נושא 06/2022 כללי 16.02.2022 03.03.2022 12:00
קול קורא רכז/ת מתנדבים- באגף לשירותים חברתיים נושא 2/2022 כללי 16.02.2022 24.02.2022 12:00
מכרז פומבי מס' 153/2021 דרוש/ה חשב/ת אגף רווחה נושא 153 08.02.2022 24.02.2022 12:00
דרוש/ ה מדריך/ ה למוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר- ראש העין נושא 08.02.2022 01.03.2022 12:00
מכרז פומבי מס' 04/2022 בודק תכניות / מוביל תכניות נושא 04/2022 26.01.2022 10.02.2022 12:00
מכרז פומבי מס' 03/2022 מזכיר/ה מחלקת מכרזים והתקשרויות נושא 03/2022 26.01.2022 10.02.2022 12:00
מכרז פומבי מס' 02/2022 מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך נושא 02/2022 26.01.2022 10.02.2022 12:00
דרושים לעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין (ע"ר) רכז/ת כדורשת נושא 26.01.2022 10.02.2022
מכרז פומבי מס' 150/2021 רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי נושא 150/2021 19.01.2022 03.02.2022
מכרז פומבי מס' 132/2021 פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות) נושא 132/2021 19.01.2022 03.02.2022
מכרז פומבי מס' 122/2021 מזכיר/ה בבי"ס בגין נושא 122/2021 19.01.2022 03.02.2022
מכרז פומבי מס' 01/2022 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור נושא 01/2022 19.01.2022 27.01.2022
מכרז פומבי מס' 147/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מנהלות קהילה/רובעים ושיתוף לציבור נושא 147/2021 13.01.2022 20.01.2022
מכרז פומבי מס' 148/2021 דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר נושא 148/2021 13.01.2022 27.01.2022
מכרז פומבי מס' 144/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה נושא 144/2021 13.01.2022 27.01.2022
מכרז פומבי מס' 146/2021 מנהל/ת תפעול ועדה מקומית לתכנון ובניה-הארכת מועד עד לתאריך 3.2.2022 נושא 146/2021 27.01.2022 03.02.2022
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים דרוש/ה למשרת אח/ות לביה"ס לחינוך מיוחד "נאות אילנה" במועדונית נושא 28.12.2021 02.01.2022
מכרז פומבי מס' 154/2021 דרוש/ה מנהל/ת מדור פניות הציבור ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00 נושא 154/2021 29.12.2021 14.01.2022
מכרז פומבי מס' 147/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מנהלות קהילה/רובעים ושיתוף לציבור ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00 נושא 147/2021 29.12.2021 14.01.2022
מכרז פומבי מס' 141/2021 אב-בית בבית ספר-2 משרות (בי"ס רונה רמון ובי"ס חיים גורי) ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00 נושא 141/2021 29.12.2021 14.01.2022
קול קורא מס' 8/2021 דרוש/ה ספרן/ית בספרייה העירונית (2 משרות) ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 07/1/22 בשעה 12:00-הארכת מועד עד לתאריך 13/1/22 נושא 8/2021 29.12.2021 13.01.2022
מכרז פומבי מס' 133/2021 מנהל/ת מחלקת דרכים ותשתיות באגף הנדסה נושא 133/2021 16.12.2021 23.12.2021
מכרז חיצוני מס' 140/2021 מנהל/ת מחלקת פיקוח עירוני נושא 140/2021 16.12.2021
מכרז פומבי מס' 137/2021 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור נושא 137/2021 16.12.2021
מכרז פומבי מס' 143/2021 מנהל/ת מדור אבטחה עירונית- מכרז מבוטל נושא 143/2021 16.12.2021 12:00
מכרז פומבי למינוי מנכ"ל עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין | מועד אחרון להגשת מועמדות 26.12.21 בשעה 14:00 נושא אין מספר 01.12.2021 26.12.2021 14:00
מכרז חיצוני מס" 124/2021 הנדסאי חשמל- הארכת מועד | מועד אחרון להגשת מועמדות 9.12.21 בשעה 12:00 נושא 124/2021 30.11.-0001 09.12.2021 12:00
מכרז פומבי מס" 137/2021 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור | מועד אחרון להגשת מועמדות 16.12.21 בשעה 12:00 נושא 137/2021 30.11.-0001 16.12.2021 12:00
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרושים 2 עו"ס לטיפול בנפגעי טראומה מינית נושא אין מספר 30.11.-0001 02.12.2021
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרוש/ה עו"ס/ית בית חם לנערים נושא אין מספר 30.11.-0001 05.12.2021
מכרז פומבי מספר 135/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת | מועד אחרון להגשת מועמדות 09.12.21 בשעה 12:00 נושא 135/2021 30.11.-0001 09.12.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 134/2021 מנהל/ת מדור מועדוניות נאות אילנה | מועד אחרון להגשת מועמדות 09.12.21 בשעה 12:00 נושא 134/2021 30.11.-0001 09.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 127/2021 מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך | מועד אחרון להגשת מועמדות 09.12.21 בשעה 12:00 נושא 127/2021 30.11.-0001 09.12.2021 12:00
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד נושא 30.11.-0001
מכרז חיצוני מספר 139/2021 מנהל/ת מדור חשבות שכר מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00 נושא 139/2021 30.11.-0001 02.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 138/2021 מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00 נושא 138/2021 30.11.-0001 02.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 138/2021 מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00 נושא 138/2021 30.11.-0001 02.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 125/2021 מנהל/ת אגף ביטחון, חירום ואכיפה | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00 נושא 125/2021 30.11.-0001 02.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 124/2021 הנדסאי חשמל נושא 124/2021 30.11.-0001 25.11.2021 12:00
מכרז חיצוני עובד לארכיון ההיסטורי, ראש העין נושא אין מספר 30.11.-0001 12:00
מכרז חיצוני מספר 118/2021 פקח/ית מסייע/ת לשיטור עירוני (2 משרות) נושא 118/2021 30.11.-0001 11.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 126/2021 מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים - מחליף את מכרז 99/2021 נושא 126/2021 - מחליף את 99/2021 30.11.-0001 11.11.2021 12:00
מ"מ טכנאי מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך נושא אין מספר 30.11.-0001 12:00
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת באגף לשירותים חברתיים – אוטיזם נושא אין מספר 30.11.-0001 24.06.2021 12:00
דרוש/ה רכז/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית נושא אין מספר 30.11.-0001
דרוש/ה רכז/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית נושא אין מספר 30.11.-0001
קול קורא ל- 2 משרות ספרן/ית בספריה העירונית | מועד אחרון להגשת מועמדות 1.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר 30.11.-0001 01.07.2021 12:00
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת – משפחה, באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 1.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר 30.11.-0001 01.07.2021 12:00
קול קורא עבור העמותה לפיתוח שירותים חברתיים נושא דרוש/ה עו"ס בית חם לנערים 30.11.-0001 11.07.2021
לעמותת הספורט העירונית ראש העין דרוש/ה מנהלנ/ית ורכז/ת פרויקטים נושא אין מספר 30.11.-0001 11.07.2021 10:00
מכרז חיצוני מספר 63/2021 מנהל/ת אגף תכנון – אדריכל/ית עיר | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא 63/2021 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 68/2021 לבורנט/ית מעבדה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא 68/2021 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית באגף לשירותים חברתיים – אוטיזם | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת – ילדים, נוער ומשפחה באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 70/2021 מנהל/ת אגף רישוי ופיקוח | מועד אחרון להגשת מועמדות 22.7.21 בשעה 12:00 נושא 70/2021 30.11.-0001 22.07.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר43/2021 מפעיל/ת GIS במחלקת GIS | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 43/2021 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 44/2021 מנהל/ת מחלקת GIS | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 44/2021 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני/פנימי מספר 51/2021 מזכיר/ת מחלקת רישוי עסקים | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 51/2021 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני/פנימי מספר 64/2021 רכז/ת משאבי אנוש | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 64/2021 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 72/2021 מנהל/ת מדור נוכחות ובקרת עובדי מעטפת החינוך באגף משאבי אנוש | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 72/2021 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 62/2021 רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 62/2021 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 83/2021 מפקח/ת בכיר/ה לאכיפה, בינוי, תכנון ובניה | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 83/2021 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
קול קורא 1/2021 עו"ס/ית כוללני/ת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 1/2021 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 61/2021 מזכיר/ת מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00 נושא 61/2021 30.11.-0001 19.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 81/2021 מנהל/ת מחלקת בקרת תקציב רגיל - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00 - המכרז מבוטל - 9.8.21 נושא 81/2021 30.11.-0001 19.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 95/2021 מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת בתיכון בגין - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00 נושא 95/2021 30.11.-0001 19.08.2021 12:00
קול קורא 2/2021 - עו"ס/ית אוטיזם באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 2/2021 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
קול קורא 3/2021 עו"ס/ית כוללני/ת באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 3/2021 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
קול קורא 4/2021 עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 4/2021 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
קול קורא 5/2021 עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים מילוי מקום לחל"ד עם אפשרות להארכה - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 5/2021 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 94/2021 - אב-בית בבית ספר - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 94/2021 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 88/2021 מזכיר/ה בבי"ס יסודי - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 88/2021 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 93/2021 אב-בית בבית ספר - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 93/2021 30.11.-0001
מכרז חיצוני מספר 91/2021 ספרן/ית בבי"ס בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 91/2021 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 89/2021 מזכיר/ה בבי"ס חטיבת ביניים בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 89/2021 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 85/2021 עובד/ת קידום נוער באגף החינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 85/2021 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 90/2021 לבורנט/ית מעבדה חט"ב בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 90/2021 30.11.-0001
דרושים עובדים זמניים לחלוקת ערכות בדיקת קורונה למוסדות חינוך בראש-העין נושא 30.11.-0001
מכרז חיצוני מס" 86/2021 אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס - מועד אחרון להגשת מועמדות 9.9.21 בשעה 12:00 נושא 86/2021 30.11.-0001
קול קורא 06/2021 עו"ס/ית כוללני/ת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.9.21 בשעה 12:00 נושא 06/2021 30.11.-0001
לעיריית ראש העין דרושים עובדים זמניים לתפקיד מתשאלים למרכז שליטה ובקרה עירוני - קורונה נושא 30.11.-0001
לעיריית ראש העין דרושים: נאמני קורונה לבתי ספר. נושא 30.11.-0001
מענה לשאלות הבהרה מכרז 42 2019 ייעוץ תנועה נושא 42/2019 30.11.-0001
דרושים לאגף החינוך והנוער לשנה"ל תשפ"א נושא 30.11.-0001 12:00
דרושים מלווים להסעות תלמידים בחינוך המיוחד נושא 30.11.-0001 12:00
דרוש/ה רכז/ת מלווים להסעות תלמידים בחינוך המיוחד נושא 30.11.-0001 12:00
דרושים/ות שופטים מוסמכים / שופטות מוסמכות לענף הכדורשת לעמותת הספורט העירונית נושא 30.11.-0001
דרוש/ה מאמן/ת מדריך/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית נושא 30.11.-0001
דרוש/ה מאמן/ת / מדריך/ת כדורסל לעמותת הספורט העירונית נושא 30.11.-0001
דרושים/ות מורים/ות לריתמוזיקה בגני הילדים לשנה"ל תשפ"ב נושא 30.11.-0001
מכרז חיצוני מס" 100/2021 - עובד/ת מינהל וזכאות באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.9.21 בשעה 12:00 נושא 100/2021 02.09.2021 19.09.2021
מכרז חיצוני מס" 87/2021 מנהל/ת מחלקת בטיחות וגהות - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00 נושא 87/2021 15.09.2021 30.09.2021
מכרז חיצוני מס" 107/2021 מנהל/ת מח" מחשוב מוסדות חינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00 נושא 107/2021 15.09.2021 30.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 108/2021 מנהל/ת מדור חשבות שכר - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00 נושא 108/2021 15.09.2021 30.09.2021
מכרז חיצוני מספר 49/2021 מנהל מדור אבטחה עירונית | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00 נושא 49/2021 30.11.-0001 19.10.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 50/2021 מנהל/ת מדור חירום | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00 נושא 50/2021 05.10.2021 19.10.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 110/2021 רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00 נושא 110/2021 05.10.2021 19.10.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 106/2021 מנהל/ת מדור במחלקת תברואה | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00 נושא 106/2021 05.10.2021 19.10.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 119/2021 ספרן/ית בבי"ס בראשית | מועד אחרון להגשת מועמדות 28.10.21 בשעה 12:00 נושא 119/2021 14.10.2021 28.10.2021 12:00
קול קורא- 7/2021 ספרן/ית בספרייה העירונית ( 3 משרות) נושא 7/2021 30.11.-0001 28.10.2021 12:00
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרוש/ה למשרת אח/ות לביה"ס לחינוך מיוחד "נאות אילנה" במועדונית נושא 30.11.-0001 25.10.2021
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) מכרז פומבי מספר 6/2021 למשרת מנהל תפעול לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ראש העין נושא 6/2021 30.11.-0001 05.11.2021
מכרז חיצוני מספר 78/2021 מנהל/ת מדור הנחות במחלקת גביה | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 78/2021 21.10.2021 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 79/2021 מנהל/ת מדור אכיפה במחלקת גביה | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 79/2021 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 99/2021 מנהל/ת מדור השבחה וחשב אגרות והיטלים ושימושים חורגים | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 99/2021 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 111/2021 מנהל/ת מרכז צעירים עירוני | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 111/2021 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 114/2021 סגן/ית מנהלת אגף חינוך בתחום תפעול ולוגיסטיקה | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 114/2021 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 115/2021 רכז/ת נוער (2 משרות) | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 115/2021 כללי 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 116/2021 טכנאי/ת מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 116/2021 כללי 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מ"מ טכנאי מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך -בדיקה נושא אין מספר כללי 07.10.2021 01.01.2022
 • שם המכרז
 • נושא
 • מספר מכרז

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 23.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.03.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 23.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.03.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.03.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 09.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 09.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 09.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 09.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.02.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 26.01.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.02.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 12.01.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.01.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 12.01.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.01.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 12.01.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.01.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 12.01.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.01.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 05.01.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.01.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.01.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.01.2023

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.01.0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 15.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 15.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 15.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 15.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 17.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 17.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 13.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.12.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.09.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.11.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.09.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.10.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.09.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.10.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.09.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.10.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.09.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.10.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 12.09.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.09.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 12.09.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.09.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.09.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.09.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.09.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 25.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 08.09.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 25.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 08.09.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 25.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 08.09.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 11.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 25.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 08.09.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 04.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 18.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 04.08.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 18.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 21.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 21.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 21.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 18.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 21.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 21.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 14.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 14.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 14.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 14.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 04.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 18.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 04.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 04.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 18.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 04.07.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.08.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 22.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 21.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.06.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.07.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 17.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 26.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 26.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 26.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 24.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 24.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 24.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.06.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 22.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 31.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 17.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 31.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 12.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 10.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 02.05.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 13.04.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.05.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 06.04.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.04.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 31.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.04.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 31.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.04.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 31.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.04.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 23.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.04.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 23.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.04.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 23.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 07.04.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 24.02.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 23.02.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 23.02.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 20.02.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 23:59

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.02.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.02.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.02.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 08.02.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 26.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 26.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 26.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 26.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 13.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 13.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 13.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 27.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 28.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 13.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 14:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרושים 2 עו"ס לטיפול בנפגעי טראומה מינית
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרוש/ה עו"ס/ית בית חם לנערים
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 139/2021 מנהל/ת מדור חשבות שכר מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00
 • 139/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 138/2021 מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00
 • 138/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 138/2021 מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00
 • 138/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 125/2021 מנהל/ת אגף ביטחון, חירום ואכיפה | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00
 • 125/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 124/2021 הנדסאי חשמל
 • 124/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 25.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 118/2021 פקח/ית מסייע/ת לשיטור עירוני (2 משרות)
 • 118/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 126/2021 מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים - מחליף את מכרז 99/2021
 • 126/2021 - מחליף את 99/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת באגף לשירותים חברתיים – אוטיזם
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • דרוש/ה רכז/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • דרוש/ה רכז/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • קול קורא ל- 2 משרות ספרן/ית בספריה העירונית | מועד אחרון להגשת מועמדות 1.7.21 בשעה 12:00
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת – משפחה, באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 1.7.21 בשעה 12:00
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא עבור העמותה לפיתוח שירותים חברתיים
 • דרוש/ה עו"ס בית חם לנערים

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • לעמותת הספורט העירונית ראש העין דרוש/ה מנהלנ/ית ורכז/ת פרויקטים
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 10:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 63/2021 מנהל/ת אגף תכנון – אדריכל/ית עיר | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • 63/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 68/2021 לבורנט/ית מעבדה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • 68/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית באגף לשירותים חברתיים – אוטיזם | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת – ילדים, נוער ומשפחה באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 70/2021 מנהל/ת אגף רישוי ופיקוח | מועד אחרון להגשת מועמדות 22.7.21 בשעה 12:00
 • 70/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר43/2021 מפעיל/ת GIS במחלקת GIS | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • 43/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 44/2021 מנהל/ת מחלקת GIS | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • 44/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני/פנימי מספר 51/2021 מזכיר/ת מחלקת רישוי עסקים | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • 51/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני/פנימי מספר 64/2021 רכז/ת משאבי אנוש | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • 64/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 72/2021 מנהל/ת מדור נוכחות ובקרת עובדי מעטפת החינוך באגף משאבי אנוש | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • 72/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 62/2021 רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • 62/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 83/2021 מפקח/ת בכיר/ה לאכיפה, בינוי, תכנון ובניה | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • 83/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 1/2021 עו"ס/ית כוללני/ת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • 1/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 61/2021 מזכיר/ת מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00
 • 61/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 81/2021 מנהל/ת מחלקת בקרת תקציב רגיל - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00 - המכרז מבוטל - 9.8.21
 • 81/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 95/2021 מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת בתיכון בגין - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00
 • 95/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 2/2021 - עו"ס/ית אוטיזם באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • 2/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 3/2021 עו"ס/ית כוללני/ת באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • 3/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 4/2021 עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • 4/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 5/2021 עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים מילוי מקום לחל"ד עם אפשרות להארכה - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • 5/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 94/2021 - אב-בית בבית ספר - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • 94/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 88/2021 מזכיר/ה בבי"ס יסודי - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • 88/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 93/2021 אב-בית בבית ספר - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • 93/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 91/2021 ספרן/ית בבי"ס בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • 91/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 89/2021 מזכיר/ה בבי"ס חטיבת ביניים בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • 89/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 85/2021 עובד/ת קידום נוער באגף החינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • 85/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 90/2021 לבורנט/ית מעבדה חט"ב בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • 90/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • דרושים עובדים זמניים לחלוקת ערכות בדיקת קורונה למוסדות חינוך בראש-העין

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 86/2021 אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס - מועד אחרון להגשת מועמדות 9.9.21 בשעה 12:00
 • 86/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • קול קורא 06/2021 עו"ס/ית כוללני/ת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.9.21 בשעה 12:00
 • 06/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • לעיריית ראש העין דרושים עובדים זמניים לתפקיד מתשאלים למרכז שליטה ובקרה עירוני - קורונה

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • לעיריית ראש העין דרושים: נאמני קורונה לבתי ספר.

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות:

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 100/2021 - עובד/ת מינהל וזכאות באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.9.21 בשעה 12:00
 • 100/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 02.09.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 87/2021 מנהל/ת מחלקת בטיחות וגהות - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00
 • 87/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 15.09.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 107/2021 מנהל/ת מח" מחשוב מוסדות חינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00
 • 107/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 15.09.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 108/2021 מנהל/ת מדור חשבות שכר - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00
 • 108/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 15.09.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 49/2021 מנהל מדור אבטחה עירונית | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00
 • 49/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 50/2021 מנהל/ת מדור חירום | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00
 • 50/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 05.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 110/2021 רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00
 • 110/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 05.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 106/2021 מנהל/ת מדור במחלקת תברואה | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00
 • 106/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 05.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 14.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 25.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 21.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים
contact106