פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

תושבים יקרים,

על רקע מצב המלחמה, אישרה המדינה וכהוראת שעה לשנה בלבד, תקנת פטור מהיתר בנייה לטובת הקמת מרחב מוגן דירתי - ממ"ד.

הפטור ניתן ליחידת דיור בבניה נמוכה (יחידת דיור שאין לה מרחב מוגן דירתי במבנה שאינו עולה על שתי קומות מעל פני הקרקע) או ליחידת דיור צמודת קרקע (יחידת דיור שאין לה מרחב מוגן דירתי ושאין מעליה או מתחתיה יחידת דיור נוספת), הכל בהתאם לנוסח שפורסם ביום 26/10/2023 בקובץ התקנות 10849 (תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)(הוראת שעה) התשפ"ד-2023).

מתן הפטור מותנה בקבלת אישור פיקוד העורף!

כל המעוניין בהקמה של ממ"ד  נדרש:

1. לפנות לעורך בקשה מנוסה אשר בשיקולי מיקום הממ"ד יתייחס למגבלות קווי הבניין, לשמירה על זכות מעבר פנויה, על מקומות חניה וכיו"ב.

2. על עורך הבקשה להגיש (באופן מקוון) את הבקשה לאישור פיקוד העורף, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתקנות.

3. על פיקוד העורף להשיב לבקשה תוך 14 יום מיום הגשתה.

4. תוך 45 יום לכל המאוחר מסיום העבודה, יש להעביר הודעה על ביצוע העבודה לרשות המקומית ולפיקוד העורף ע"ג טופס שיפורסם באתר הועדה המקומית https://rin.bartech-net.co.il/

כתובת דוא"ל של הוועדה המקומית לתכנון ובניה: vaada@rosh.org.il.

5. תוקף הוראת השעה הוא לשנה בלבד, והיא תפקע ביום 26/10/2024.

ברצוננו להדגיש כי מיגוניות אינן תקניות ולא מאושרות ע"י פיקוד העורף בראש העין.

 

האתר בהרצה