פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

עדכון על הצבת ממ"דים

תושבים יקרים,

בהתאם להנחיית ראש העיר ובהתייעצות עם הדרגים המקצועיים, כדי להקל על תושבים שאין ברשותם ממ"ד, העירייה תאפשר להציב ממ"דים יבילים תקניים בבתים פרטיים בהם לא נבנה ממ"ד. הרשאה זו הינה זמנית ואינה מהווה היתר בניה. עם סיום תקופה זו, על מציב הממ"ד להגיש בקשה מסודרת להיתר בנייה, בפרוצדורה הקבועה בחוק.

הרשאה זו מותנית בחתימת הבעלים על כתב התחייבות מתאים שיפורסם באתר הוועדה.  

שימו לב נוסח כתב התחייבות יעודכן ויעלה לאתר עד סוף היום. רשימת הספקים של ממ"דים יבילים תקניים מאושרים על ידי פיקוד העורף נמצאת באתר פיקוד העורף. כמו כן, יש להקפיד בהצבה לשמור על קווי בניין , שמירה על זכות למעבר ועל מקומות החניה.

לפרטים נוספים:

Vaada@rosh.org.il | 039007289

פורסמה טיוטת תקנות ע"י המדינה לעניין בנייה/הצבה של ממ"דים בפטור מהיתר. אנו עוקבים ונעדכן בהתאם.

מוקד עירוני ומרכז מידע 106 כאן לרשותכם 24/7. 

האתר בהרצה