פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

משפחת ראש העין,

עדכון הערכת מצב בטחונית לערב יום שני 16/10/2023 בהשתתפות ראש העיר, מנכ"ל העירייה,  מפקד המחוז אלוף משנה אמיר בן דוד, מפקד הנפה אלוף משנה אודי אלבז, נציגי פיקוד העורף, אגף הביטחון וגורמי החירום המקצועיים, נציגת הנהגת הורי הגנים, נציגת מנהלות השכונה:

מערכת החינוך תמשיך בלמידה מקוונת גם מחר.

אגף הביטחון והשיטור העירוני ימשיכו בבקרה באתרי הבנייה בעיר ובדיקה כי הקבלנים עומדים בהנחייה.

ראש העין משוייכת לאזור הנחיות ירקון ועתה אנו פועלים בהתאם להנחיות ההתגוננות במדרג צהוב

אגף הביטחון מתגבר את סיורי היום והלילה ברחבי העיר. יש 11 כיתות כוננות שכונתיות המתבססות על תושבי העיר שתפקידן לסייע לכוחות הביטחון. בנוסף לכוחות צה"ל המסיירים ברחבי העיר.

מפקד הנפה שיבח את העשייה העירונית וההיערכות לחירום של המכלולים השונים וחידד כי התנהגות נכונה בהתאם להנחיות פיקוד העורף מצילה חיים.

בהתאם להנחיית ראש העיר ובהתייעצות עם הדרגים המקצועיים, כדי להקל על תושבים שאין ברשותם ממ"ד, העירייה תאפשר להציב ממ"דים יבילים תקניים בבתים פרטיים בהם לא נבנה ממ"ד. הרשאה זו הינה זמנית ואינה מהווה היתר בניה. עם סיום תקופה זו, על מציב הממ"ד להגיש בקשה מסודרת להיתר בנייה, בפרוצדורה הקבועה בחוק.

הרשאה זו מותנית בחתימת הבעלים על כתב התחייבות מתאים שיפורסם באתר הוועדה.  

לפרטים נוספים: Vaada@rosh.org.il | 039007289

אנו ממליצים להוריד את יישומון פיקוד העורף ולהיות מעודכנים בזמן אמת.

מוקד עירוני ומרכז מידע 106 כאן לרשותכם 24/7.

האתר בהרצה