הרב יאיר בשארי
מנהל בי"ס תלמוד תורה בעקבי הצאן (בנים)
03-9021552
03-9388574
רח' חזון איש 84

פקס: 03-9388574