אז מה עושים היום?

חג אורים שמח

ראש העין, משפחה אחת.