אגף שירות לתושב הינו אגף חדש בעירייה.

במסגרת פעילות האגף: ממשקי השירות לתושב ומתן טיפול ומענה מיטבי לפניות התושבים בכל הערוצים.

כמו-כן, האגף כולל את פעילות המוקד העירוני ומרכז מידע 106, מחלקת מנהלות קהילה ושיתוף ציבור ויחידות נוספות תומכות שירות.

מיטל לוי
074-7910403

מענה טלפוני
ימים א',ב',ד',ה' בין השעות 12:00-10:00
יום ג' בין השעות 17:30-16:00

קבלת קהל
יום ב' בין השעות 11:00-9:00
יום ג' בין השעות 17:30-16:00