תושבים יקרים,

הקבוצות נוצרו למענכם הצטרפו ותעודכנו במידע הרלוונטי לקבוצה.

ידוע לי כי הצטרפותי לקבוצת ה"ווטסאפ" העירונית נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי המלאה.

אני מסכים/ה ומאשר/ת לעיריית ראש העין לשלוח לי הודעת/מידע עירוני, לרבות דברי פרסומת וכי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982 ("ספאם").

ידוע לי כי העירייה איננה אחראית לטיב/איכות המוצרים/השירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים. ידוע לי כי בכל עת אוכל לצאת מהקבוצה באמצעות לחיצה על לחצן "יציאה מהקבוצה". הצטרפותי לקבוצה תיחשב כמתן הסכמה מצידי לתנאים.