פרטי יצירת קשר

רונן ג'ובאני
מנהל מחלקת תברואה
רחוב שילה 21 ראש העין

מזכירת מחלקת מיחזור ותברואה

פינוי אשפה ביתית:

פינוי אשפה ביתית מתבצע בין פעמיים לשלוש בשבוע בהתאם לנפח הפח:
נפח 240- פעמיים בשבוע.
נפח 80- שלוש פעמיים בשבוע.

פינוי גזם:

פינוי פסולת גינה (גזם) ופסולת גושית מתבצעת ברחבי העיר בימים מוגדרים וקבועים.

יום הוצאת הגזם לנקודת הפינוי יהיה יום קודם ליום פינוי הגזם כפי שמופיע בפרסום.

הוצאת פסולת גינה / גושית שלא במועדים הנקובים לעיל הינה עבירה על חוק העזר ודינה קנס.

אין להוציא גזם ביום הפינוי עצמו למעט שכונת נווה אפק, שם ניתן להוציא ביום הפינוי עד השעה 09:00 בבוקר.

פסולת גינה (גזם) - פסולת שמקורה מהצומח דוגמת ענפים, שלכת, דשא וכדו'.

פסולת גושית - פסולת מוצקה יבשה כגון ריהוט, גרוטאות וכו' למעט פסולת בניין וחומרים מסוכנים.

  1. יש להניח את הגזם והפסולת הגושית במקום מרוכז, נגיש למנוף ובשטח מרוצף, לא על אדניות/ערוגות או צנרת גינון.
  2. אין לחסום באמצעות הגזם ו/או הפסולת הגושית צירי הליכה/ נסיעה/ שבילי אופניים.
  3. יש להניח פסולת גינה כגון: דשא קצוץ, שלכת וכדו' בתוך שקיות סגורות בלבד.
  4. פינוי כמויות גדולות וחריגות של גזם ופסולת גושית, יש לתאם עם מינהל שפ"ע מחלקת תברואה דרך מוקד 106.

אין להוציא פסולת בניין אלא לפנותה לאתר מורשה. 

ניקיון רחובות העיר:

ימים א, ד - גבעת טל 5, גבעת הסלעים, צה"ל, נופרים, רובע האומנים B1***, חלק מרמב"ם (חזון איש, סעדיה הגאון וסמטאות)

ימים ב, ה - נווה אפק הצבאית, נווה אפק אזרחית, אביב, הרקפות, רובע חתני פרס נובל מתחם A.

ימים ג, ו - גבעת טל, פסגות טל (שכונות 3 ו-4), מצפה אפק, שבזי, רובע האומנים B2****, חלק מרמב"ם (עצמאות, יבניאל, וסמטאות)

הניקיונות מתבצעים בין פעם לפעמיים בשבוע (כ- 80% פעמיים בשבוע).

ייתכנו שינויים בתוכנית הפינויים בהתאם לצרכים, אירועים וחגים שונים.