עוף ממשפחת הזרזירים. המיינה אוכלת כל ותזונתה מגוונת (כולל גוזלים של ציפורים אחרות). המיינה גורמת לדחיקה של מיני ציפורים מקומיים ולעיתים מהווה מטרד עקב התנהגותה חסרת הפחד והאגרסיבית בעיקר בתקופת הקינון, ההמלצות שניתנו בעניין עורבים רלוונטיות גם לגביה.