ראש העירייה הוא ראש המנגנון העירוני ואחראי למילוי הוראות החוק החלים על עירייה.

ראש הרשות מוסמך לנהל את ענייני העיר.

ראש העיר כפוף בפעולותיו להוראות החוק ולמגבלות התקציב.

רז שגיא
ראש העיר
03-9007201/2
054-2666766
רחוב שילה 21, בניין א', קומה 2

צוות לשכת ראש העיר:

פרטי יצירת קשר

לימור כהן
מנהלת לשכת ראש העיר

נילי סולומון
מזכירת ראש העיר

רותם ובר
עוזרת ראש העיר

רויטל יהודה
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ופורום נשים