אורית ששון
רכזת תקשוב בחינוך
03-9007370
054-2104483
 

תקשוב באגף החינוך

 • הצלחנו לספק כ-100 מחשבים לתלמידים ממשפחות אשר ידם אינה משגת לרכישת מחשב ללמידה באמצעות עמותת "מתחשבים".
 • הפעלת תכנית "שותפות דיגיטלית" עם חברת קורנית-דיגיטל בע"מ אשר מלווה את תלמידי תיכון בגין הלומדים במסלולים  טכנולוגים.
 • עדכון ושדרוג אתר האינטרנט של אגף החינוך.
 • כינוס רכזי התקשוב העירוניים למפגש במטרה לבסס קהילה לומדת בעתיד.
 • יצירת קהילה מקומית של מדריכי ורכזי תקשוב בית ספריים בעיר.
 • יצירת קשר עם חברות מסחריות הפועלות בעיר עבור שת"פ עם בתי הספר.
 • יצירת שיתופי פעולה בין בתי הספר בפעילויות משולבות מחשב.
 • יצירת פורום תקשוב עירוני המתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה ומתווה דרך פעולה חדשנית .
 • יצירת מיזם עירוני המשלב בעיקר את כיתות ד' בנושא "ראש העין עירי".
 • קידום מיזם לימודי והצגת תוצרים בנושא נשים המונצחות בשמות רחובות בעיר.
 • תכנון והקמת אירוע הצגת תוצרי למידה של תלמידי בתי הספר בעיר ומיזמים משולבי מחשב.