התן הנפוץ בישראל הינו התן הזהוב הדומה במראהו לכלב ולזאב ושוקל בין 5 ל- 12 קילוגרמים.

ישנם אזורים בארץ בהם התנים נפוצים מאוד למשל ביערות ירושלים. תנים בודדים נצפו בפאתי העיר בשטחים הפתוחים אך הם נמנעים ממפגשים עם בני אדם.