תיכון דתי עתיד
בית ספר ממלכתי דתי לבנים, כיתות ז’ - י"ב
03-9380469
03-9021229
מנחם עמוסי 1 ת"ד 23


מנהל ביה"ס: רונן לוזון

כתובת: מנחם עמוסי 1 ת"ד 23

פקס: 03-9021229

בית הספר התיכון הדתי עתיד נפתח במתכונת של נתיב עיוני. בית הספר מונה 320 תלמידים.

מטרות ויעדי בית הספר:

  • חינוך לערכים, לחיזוק אמונה, לקיום תורה ומצוות ולאהבת הארץ.
  • הישגים והצלחות בתחום הלימודי.

ייחודיות בית הספר:

  • חינוך חברתי איכותי מגוון ועשיר
  • חינוך עם דרך ארץ.
  • חינוך תורני - הרצאות חודשיות ופעילות בתחום זה.

לצפייה באתר תיכון דתי עתיד