תחרות שמתקיימת זו השנה השלישית בשיתוף מחלקת איכות הסביבה,. התחרות, נושאת פרסים ומאפשרת לבניינים (עד 17 דירות ומעל 17 דירות) להתמודד בתחרות המזכה את 6 הבניינים הזוכים בפרס.