בשנים האחרונות אנו מצויים בעשייה חינוכית ענפה בתחום הקיימות. קהילת העיר היא גורם משמעותי להובלה והשפעה באמצעות עשייה מקומית לטובת קידום סוגיות מקומיות המעניינות אותם. 

העירייה מציעה מגוון של תכניות להכשרה פיתוח וטיפוח קבוצות פעילים בקרב קהילת העיר.

התכניות שמות דגש על לקיחת אחריות אישית ופיתוח מנהיגות תוך הקניית ידע וכלים מעשיים לנקיטת פעולה, הקמת מתחם גינון קהילתי, סיורי טבע, מורשת ארכאולוגיה לקהילה. הפעילויות פתוחות לכל מגוון הקהילות העירוניות: גמלאים, השכלת מבוגרים, תושבים וכו'.