מנהל הארנונה יגיש ערעור מנהלי על החלטת הועדה בהתאם להוראות הדין.

לצפייה בקובץ לחץ כאן