ניתן לאתר ולצפות בפרוטוקולים ותמלולים של ישיבות הועדה בצורה קלה ונוחה באתר ההנדסי של הועדה המקומית:

לחצו כאן לצפייה בפרוטוקולים ותמלולים של ישיבות הועדה

הערה: תמלול ישיבות וועדת המשנה לתכנון ולבניה/הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראש העין,

מוצג באתר העירייה כפי שהתקבל מהחברה שערכה את התמלול ללא תיקונים או עריכה.