העורב הנפוץ ביותר במדינת ישראל הינו בעל צבע אפור על פני חלקים גדולים של גופו.

העורב מבלה חלק ניכר מזמנו על הקרקע בחיפוש אחר מזון תוך ניתור או הליכה. עורבים מאופיינים ביכולת קולית מגוונת וקולותיהם מנוצלים לקריאות זיהוי, שיחה או מצוקה. הם חיים בלהקות וקניהם נבנים על ענפי עצים גבוהים, בנקיקים ואף בחריצים וחלונות בניינים.

העורבים ניזונים משאריות מזון בסביבת מעונו של האדם, כגון: פגרים, גוזלים, ביצים, מכרסמים, לטאות וזוחלים קטנים, נבטי זרעים, פירות, אגוזי פקאן ועוד.

העורבים הם מונוגמים והקשר בין בני הזוג נשמר לאורך שנים. בעונת הקינון, באביב, בזמן שהם מגדלים את גוזליהם הם טריטוריאליים ועלולים לאיים ולתקוף כל אדם או בעל חיים בקרבת הקן. הם יכולים לזכור ולזהות אנשים שאספו גוזל או שעשו פעולות שנתפסו בעיניהם כמאיימות ולתקוף אותם גם במקום מרוחק ממקום הקינון.