במהלך שנת 2022 נערך סקר טבע עירוני בראש-העין. בסקר מופו ערכי החי והצומח בעיר. הסקר בוצע על ידי חברת EcologyWise ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה. סקר זה מיועד לייצר תמונת מצב עירונית של תשתיות הטבע בראש-העין באמצעות בניית מסד נתונים עדכני של המערכות הטבעיות בעיר, ושילובו במערכת המידע העירונית.

לצפיה בסקר טבע עירוני ראש העין - לחצו כאן

סקר טבע עירוני הוא בסיס תכנון לשמירה על אתרי טבע ערכיים בעיר במסגרת תכניות המתאר העירוניות. סקרי הנוף הם בסיס לתכנון עתידי מקיים שאינו פוגע בערכי הטבע והנוף העירוני. סקר טבע עירוני מתבצע על ידי אקולוגים ומומחים בשטח השיפוט של הרשות במטרה לבחון את המצב הקיים של אתרי הטבע העירוני והשטחים הפתוחים שבגבולות הרשות. במהלך הסקר מתבצע איתור, אפיון, סיווג ומיפוי של תשתיות הטבע בעיר. לאחר מכן המידע מסודר ומונגש למקבלי ההחלטות ולציבור. ממצאי הסקר מהווים בסיס שימושי לתכנון עירוני בר-קיימא, התומך בשמירת הטבע והמגוון הביולוגי, למען הקהילה ורווחת הציבור, בריאות וחינוך סביבתי.

המשרד להגנת הסביבה שותף בביצוע סקר הטבע העירוני בראש העין. החברה שנבחרה לבצע את הסקר בראש העין היא ecologywise, אקולוגיה סביבה מרחב. החברה החלה עבודתה בעיר ובימים אלו פונה לתושבי העיר לקחת חלק בסקר:

ראש העין משופעת במגוון מינים, ראיתם ציפור, יונק, צומח ייחודי?

בבקשה צלמו, כתבו ושלחו לנו בטופס הייעודי המקוון - סקר שיתוף תושבים - לחצו כאן

מחכים לעדכונים שלכם.

ראש העין התברכה במגוון משאבי טבע, המאפשרים לתושבים ולמבקרים ליהנות מהקרבה לטבע גם באזורים הסואנים ביותר.
נחל רבה, יער קהילתי ראש העין, אתר "אבן העזר והשטחים הפתוחים הגדולים הסמוכים למרקם העירוני נושאים עימם מגוון של ערכי טבע, תצורות נוף, צומח ובעלי חיים.
מעבר לכך קיימים מספר אתרים עירוניים בליבה של העיר המקיימים מערכות טבעיות, אם כי בקנה מידה קטן יותר.
עיריית ראש העין פועלת בשנים האחרונות לשימור ועידוד טבע עירוני וקיימות הן בתהליך התכנון של גנים ושטחים ירוקים חדשים והן בשטחים קיימים ובסיוע לפעילות קהילתית בנושא.