חברה בוועדות העירייה:
ועדת משנה לתכנון ובנייה, ועדת כספים, מ"מ יו"ר ועדת חינוך

סיגל שיינמן
חברה בוועדות העירייה
054-664-0628