נופרים - בית ספר ממלכתי צומח
03-9019632
03-7780254
נחשול 18

מנהלת ביה"ס: אפרת שנהב

כתובת: נחשול 18

לחצו כאן לאתר בית ספר נופרים

בית הספר "נופרים" נפתח בשנת הלימודים תש"ף.

בית חינוך נופרים – אצלנו תלמידים צומחים כנופרים

חזון בית הספר:

בניית תשתית ערכית ואקדמית בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה- 21, לפיתוח בוגר בעל אחריות ומחויבות אישית וחברתית להצלחה, מימוש עצמי ומצויינות.

אנו מפתחים מיומנויות של סקרנות וחקר, ניהל עצמי ועבודת צוות. בית החינוך שואף לטפח בוגר בעל מחויבות אישית וחברתית הלוקח אחריות כאזרח פעיל בסביבה, תורם ונתרם ומקיים קשרי גומלין בין אדם וסביבה.

בבית החינוך מתקיימים תהליכי למידה המעניקים לתלמידים ערכים, ידע ומיומניות לשגשוג במציאות משתנה.

אנו פועלים לחיזוק החוסן של התלמידים והמורים ותחושת השייכות לבית הספר ולקהילה.

אני מאמין הבית ספרי:

  • אמונה ביכולתו של כל תלמיד להצליח.
  • אנו רואים את בית החינוך כמערכת המתאימה את עצמה לתלמיד ולא התלמיד מתאים עצמו לבית החינוך.
  • בית החינוך מעניק שויון הזדמנויות לכל תלמיד במטרה להביא לידי מימוש עצמי דרך העצמה וחויות הצלחה.
  • בית החינוך שואף לאיכות ומצויינות אישית וקבוצתית, מחנך את תלמידיו לערכים :לאהבת האדם ,המדינה והמולדת.
  • בית החינוך רואה את בוגריו שותפים פעילים התורמים לחברה ולקהילה בה הם חיים.

ייחודיות בית החינוך:

  • התאמת הלמידה למאה -21 , טיפוח אסטרטגיות מסדר חשיבה גבוהה בקרב התלמידים, למידה חוויתית דרך התנסות וגילוי, למידה דרך חקר.
  • בית החינוך יוצר תשתית ללמידה רב-תחומית הנערכת בכיתה ומחוצה לה: במרחבי בית החינוך ומחוץ לבית החינוך, למידה זו באה לידי ביטוי במספר תכניות הקורמות עור וגידים בתקופה זו: טיפוח אהבה לסביבה דרך פרוייקטים בבית החינוך.
  • הקמת חדר: חקר חלל
  • בית החינוך כמקדם בריאות.