נופים - בית ספר יסודי ממלכתי
בי"ס יסודי ממלכתי, כיתות גן - ו’
03-9012583
03-9012102
נווה אפיקים 3


מנהלת ביה"ס: מיכל אקסלרוד כהן

כתובת: נווה אפיקים 3

פקס: 03-9012102

לחצו כן לאתר האינטרנט של בית ספר נופים


בית הספר נפתח בספטמבר 1994 והוא ממוקם בשכונת נווה אפק.

בביה"ס פועלת מסגרת של חטיבה צעירה, בה לומדים במשותף גני חובה ותלמידי כיתות א'.

"נופים" עם הפני"ם לקהילה בית ספר "נופים" מאמין כי טיפוח כישורים וכלים חברתיים הם הבסיס לקידום מתנת הכישרון הטבועה בכל ילד וילדה. בית הספר מצמיח בוגרים, בעלי ערכים, ויכולת הבעת דעה ולמידה עצמית לצד יכולת להכיל ולקבל כל אדם ובכך פותח הזדמנויות לצמיחה אישית וחברתית ושגשוג לימודי. כחלק מקהילה גדולה יותר, בית הספר רואה בערכי הנתינה לקהילה ופיתוח המעורבות החברתית של התלמידים, הצוות וההורים ערכים המקדמים חברה טובה יותר. כיתות א' בבית ספר "נופים" נמצאות בחטיבה צעירה. החטיבה הצעירה היא מסגרת חינוכית ייחודית שבה לומדים ילדים בגילאי גן חובה וכיתה א', במרחבים נפרדים ומשותפים. ילדי כיתה א' מתחנכים בסביבה המזכירה את הסביבה הגנית מה שמרכך את הכניסה "לעולם בית הספר", ומאפשר התקדמות והתפתחות בקצב האישי של כל אחד ואחת. ההפסקות מתקיימות אף הן בחצר גנית נפרדת המאפשרת לתלמידים מרחב מותאם ומוגן.