נווה דליה - בית ספר יסודי ממלכתי
בית ספר יסודי ממלכתי - בי"ס ניסויי לקיימות ברוח אנתרופוסופית
03-9012584
03-9011442
נווה אפיקים 1
 
כתובת: נווה אפיקים 1 
 

מנהלת בית הספר: סיגל ראש

נקרא ע"ש מנהלת המחוז לשעבר במשרד החינוך, דליה מעוז ז"ל, שהייתה אישה רבת פעלים בתחום חינוך.

בית הספר הוקם בשנות ה- 90 בעקבות בניית השכונות החדשות בגבעות המזרחיות בעיר.

"נווה דליה" - בית חם, נווה למצוינות, ליזמות ולחדשנות.

מקדם בריאות: פיזית, רגשית, חברתית.

ביה"ס מאמין בראש ובראשונה בטיפוח, קידום והעצמת צוות ההוראה, מתוך הבנה כי ההון האנושי הכרחי לקידום ביה"ס. מעודדים יוזמות ופתוחים לרעיונות חדשים ויצירתיים, התורמים לאקלים חברתי, רגשי ולימודי, מיטבי. ביה"ס פועל במגוון דרכי הוראה-למידה-הערכה, ומיומנויות המאה ה-21 ,דרך הוראה המשלבת משחוק ושימוש במרחבי אינטליגנציה שונים בביה"ס ומחוצה לו, בדגש על ערכים של שיתוף פעולה, שיח פתוח, כבוד, ועבודת צוות. צוות נווה דליה מעמיד לנגד עיניו את הטיפול בפרט ונותן מענה דיפרנציאלי לכל תלמיד לפי צרכיו, חוזקותיו וכישוריו.

שכונת נווה אפק מהווה אזור רישום אחד.

ילדים הלומדים בגני החטיבות הצעירות ושייכים לאזור הרישום של נווה- אפק יירשמו לכיתות א' באמצעות אתר האינטרנט לביה"ס בו למדו בתשפ"ג.תלמידים חדשים יבצעו רישום באמצעות אתר העירייה בקישור המתייחס לתושבים חדשים. התלמידים יופנו לאחד מבתי הספר בהתאם להנחיות תוכנית אב לחינוך ובתיאום עם משרד החינוך.