חבר בוועדות: בטיחות בדרכים, מאבק בנגע הסמים המסוכנים, ועדת משנה לתכנון ובניה, שימור אתרים, מוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר.
מ"מ בוועדת מכרזים.

משה בן טובים
חבר וועדות
054-7774666