פעילות המטה לבטיחות בדרכים
מטה הבטיחות, תפקידו לרכז ולנהל את כלל הפעילות בנושא הבטיחות בדרכים ברשות המקומית.
המטה המקומי לבטיחות בדרכים הוא הגוף המתכנן והמבצע של תהליכי עבודה בנושא בטיחות בדרכים, בתמיכה וסיוע של רלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים).
ייעודו לדאוג לאקלים בטיחותי בקרב מגוון האוכלוסיות והמגזרים בעיר, ע"י תכניות חינוך פורמאלי ולא פורמאלי, הטמעת שינויים התנהגותיים בקרב הציבור, הכוונה לאחריות אישית ואחריות חברתית, גיבוש מסגרות ונהלי בטיחות, לצורך שינוי תפיסתי ומעשי של תרבות התנהגות בטיחותית בדרכים.

תפקידיו של מנהל מטה הבטיחות המקומי:
איתור ומיפוי מוקדי סיכון בתשתיות,
איתור קבוצות אוכלוסייה פגיעות,
הכנת תוכנית עבודה שנתית מותאמת תקציב ויישומה
ניצול תקציב מטה הבטיחות לייעודו על פי הקריטריונים לתקצוב
טיפול במוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים לאוכלוסייה בעיר ע"י ייזום וביצוע פעולות במספר תחומים:
- חינוך והדרכה
- הסברה ודברור
- קהילה ואוכלוסיות מיוחדות
- תשתיות ותימרור
- אכיפה ופיקוח

ניהול מעקב שוטף אחר התאונות דרכים ברשות, דיווח לגורמים הרלוונטיים, למידת המסקנות בעקבותיהן ומתן מענה למוקדי סיכון על ידי פתרונות בטיחותיים
תיאום בין הגופים השונים העוסקים בבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות בעיר
פעילות בקרב בעלי תפקידים ברשות המקומית ליצירת אינטגרציה של כל הפעילויות לקידום הבטיחות בדרכים בעיר, כגורם האחראי להוצאת הפעילויות לפועל.
ריכוז ועדת הבטיחות והשתתפות בישיבותיה.
חברות בישיבות של ועדת התחבורה והתנועה.
קיום פעולות הסברה להגברת המודעות לבטיחות בדרכים בהתאם למוקדי הסיכון התרבותיים, לאוכלוסיות ולמגזרים על-פי תכנית העבודה של מטה הבטיחות.
יצירה ושימור שיתופי פעולה עם כל גורמי האכיפה בתחומי העיר.
תגבור פעולות חינוך והסברה בבתי הספר בהתאם לתכנית העבודה.

להלן מספר קישורים בנושאי בטיחות בדרכים:

כללי בטיחות להולכי רגל

אתר אגף זהירות ובטיחות בדרכים – משרד החינוך