טובה לוי
סגנית מנהלת מחלקת רכש והצטיידות
03-9007233
03-9008816
המתמיד 9 ראש העין

תפקיד המחלקה: 

אספקת ציוד ורכש למוסדות החינוך בעיר לרבות מחלקת החינוך.

תחומי אחריות:

  • ניהול תקציב רכש והצטיידות.
  • איתור צרכים בנושא רכש בהלימה לתכניות עבודה שנתיות.
  • טיפול בבקשות הצטיידות ורכש המתקבלות מכלל מוסדות החינוך בעיר.
  • התקשרות עם ספקים.
  • מעקב ובקרה אחר קבלת הטובין למוסדות החינוך.