אי-מייל: Kdam_Yesodi@rosh.org.il


המחלקה אחראית על כל נושא רכבי העירייה ותחזוקת מבני ציבור של העירייה-מנהל מחלקת רכב רז עמוס.