ליצירת קשר:

מחלקת מתח נמוך
03-7500653

למחלקת מיגון וטלוויזיות במעגל סגור אחריות כוללת על התקנת מערכות אזעקה, מצוקה אינטרקום, כריזה ומצלמות לכלל מוסדות החינוך, רחבי העיר , ומבנה הציבור של העירייה.

המחלקה אחראית על תחזוקתן ותקינותן של כלל מערכות האזעקה, מצוקה, אינטרקום, כריזה , ומצלמות בכלל מוסדות החינוך, רחבי העיר, ומבני הציבור של העירייה.

למחלקת מיגון וטמ"ס אחריות על כלל מערכות הטכנולוגיה, הן ביחידות הקצה, והן במוקד העירוני ובשיתוף מנהל המחשוב העירוני.

בנוסף, למחלקת מיגון וטמ"ס אחריות כוללת להכשרתם והדרכתם של עובדי העירייה בתחומי הטכנולוגיה.