מחלקת ביטחון מוסדות חינוך
אורן מליחי - קב"ט מוסדות חינוך 074-7667604 , אחיעזר דחבש - קב"ט מוסדות חינוך 074-7667603
074-7667600

תפקידי מחלקת ביטחון מוסדות חינוך:

 • תפקידי מחלקת מוסדות חינוך:
 • ניהול מערך האבטחה השוטפת למוסדות חינוך
 • פיקוח ובקרה יומי על פעילות האבטחה
 • פיקוח ובקרה על כשירות המאבטחים והציוד.
 • ביצוע תרגולות למאבטחים
 • הכנת תיקי נהלים לפעילויות השונות.
 • הדרכת מנהלי/רכזי ביטחון מוסדות חינוך וגננות בקיום האבטחה השוטפת
 • מתן מענה והתערבות באירועים חריגים
 • קיום קשרי עבודה וגומלין עם מערך האבטחה של משטרת ישראל
 • ניהול קשרי עבודה שוטפים עם מערך האבטחה המחוזי במשרד החינוך
 • ניהול ותדרוך סיירי הביטחון ככח תגובה מהירה
 • הנחיה, תיאום, בקרה ומעקב על פעילויות חוץ וטיולים של מוסדות החינוך.
 • הנחיה, תיאום, בדיקה ואישור של אירועים במוסדות החינוך.
 • ריכוז וניהול הפניות השוטפות של בעיות בטיחות במוסדות חינוך
 • מתן הנחיות וייעוץ מקצועי למנהלי מוסדות החינוך למנהלי מוסדות החינוך