תחומי אחריות:

  • הסעות תלמידי החינוך המיוחד בתוך העיר ומחוצה לה.
  • הסעות/הוצאות הסעה לתלמידים המופנים לבי"ס מקצועיים.
  • החזרי נסיעות לתלמידים העומדים בקריטריונים של משרד החינוך.

הסעות לתלמידי החינוך הרגיל:

הסעות לתלמידים /הוצאות הסעה מבוצעות עפ"י קריטריונים, שנקבעו בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך.
המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות הסעה הוא כמפורט להלן:

  • לתלמידים מגן חובה עד כיתה ד' - מרחק של - 2 ק"מ ומעלה
  • לתלמידים מכיתה ה' ומעלה - מרחק של - 3 ק"מ ומעלה

*למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל.

הסעות לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים נכים:

מערכת ההסעים נותנת מענה לתלמידי החינוך המיוחד, תוך התחשבות בסוגי הליקויים כדי לאפשר להם ללמוד בבתי-ספר העונים לצורכיהם המיוחדים. בנוסף, ניתן מענה גם לתלמידים נכים הלומדים בבתי-ספר רגילים, שעקב נכותם אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לבתי-הספר, והם זכאים להסעה ללא קשר להגבלת המרחק.

בראש-העין מוסעים כ- 200 תלמידי חנ"מ ל- 17 בתי ספר בעיר, במסגרת מערכת החינוך הרגילה והחינוך המיוחד. כמו כן, מוסעים כ- 300 תלמידי חנ"מ למסגרות חינוך מיוחד מחוץ לעיר.

ההסעות מבוצעות ע"י חברות הסעה שזכו במכרז בהתאם להנחיות משרד החינוך ובכפוף להוראות המשרד.

מחלקת ההסעים מטפלת בהסעות לתלמידי החינוך הרגיל והחינוך המיוחד הזכאים להסעה.

פרטי יצירת קשר

ניצה יעיש
מנהלת מחלקת הסעות

גליה חתוכה
מנהלת מדור הסעות

ניר מחזרי
רכז מלווים

כתובת: המתמיד 9 ראש העין